kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

Film Promocyjny 2017

film

 


identyfikator2

 

horyzont

krepsz1

  • Aktualizacja: 22 maj 2017.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

 

INAUGURACJA PŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH W POLSCE - CIECHANÓW 21.11.2016

W dniu 21 listopada 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się inauguracja sześciomiesięcznych praktyk studenckich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza uczelnia jest pierwszą w Polsce wśród wszystkich Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, w której odbywało się szkolenie pracodawców, zakładowych opiekunów praktyk oraz uczelnianych opiekunów studentów przygotowujących do odbywania praktyk w ramach nowego modelu przygotowania studentów do pracy zawodowej. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie od 4 lat realizowany jest profil praktyczny, a to właśnie było podstawowym kryterium postawionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego warunkujące przystąpienie do tego projektu.

Szkolenie odbywało się przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora PWSZ w Elblągu koordynatora projektu. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ok. 80 zakładów pracy z terenu Ciechanowa i okolicznych powiatów, szefowie firm biorących udział w projekcie płatnych praktyk oraz uczelniani opiekunowie praktyk. Nabór do projektu ze strony zakładów pracy, realizowanego przez PWSZ w Ciechanowie zakończył się dużym sukcesem i potwierdził duże zapotrzebowanie na specjalistów studiujących na naszej Uczelni. W I turze sześciomiesięcznych praktyk weźmie udział 218 studentów. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, zadeklarowane przez firmy miejsca odbywania praktyk spowodowało, że w przyszłym roku będzie kontynuowana podobna forma praktyk studenckich.

Płatnymi praktykami będą objęci studenci naszej Uczelni od lutego 2017 roku, zyskując za miesiąc praktyk stypendium 2300 zł. Także opiekunowie z zakładów pracy będą otrzymywali gratyfikację za sprawowaną opiekę nad studentami. Należy dodać, że praktyki służą wzbogaceniu procesu dydaktycznego realizowanego na uczelni, przygotowaniu studentów do konkretnych warunków danego zakładu pracy a tym samym w sposób naturalny powiązania studenta z przyszłym pracodawcą.

stopka