kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

 • Aktualizacja: 18 styczeń 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Nowa oferta studiów podyplomowych!

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ Ciechanów organizuje od roku akademickiego 2017/2018 studia podyplomowe w zakresie:

Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ze Spektrum Autyzmu

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ Ciechanów uruchamia z nowym rokiem akademickim 2017/2018 (od 1 października 2017) studia podyplomowe o nazwie PodyplomoweStudia Oligofrenopedagogiki – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ze Spektrum Autyzmu.
Studia trwać będą 3 (trzy semestry). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie innowacyjnych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu.
Słuchaczem studiów może być czynny nauczyciel lub inna osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne, legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia.
Po ukończeniu  Podyplomowych Studiów Oligofrenopedagogiki – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ze Spektrum Autyzmu słuchacz jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi współwystępującymi dysfunkcjami.
Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele kierunków pedagogicznych uczelni warszawskich i doświadczeni praktycy w zakresie oligofrenopedagogiki i dyscyplin pokrewnych.
Przewidywany koszt studiów: 1500 zł za semestr plus opłata rekrutacyjna 100 zł.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie ze szkoły o wykonywaniu zawodu nauczyciela lub odpis dokumentu o posiadaniu uprawnień pedagogicznych
 • dwa zdjęcia

Dokumenty należy przesyłać na adres (można też składać osobiście):

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
Studium Pedagogiczne
Ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów

Wszelkich informacji udziela dr Daniel Bartosiewicz tylko drogą mailową; adres poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na ten adres można też składać wstępną deklarację udziału w studiach.

Termin składania dokumentów do 30.09.2017

Uwaga studenci PWSZ Ciechanów i absolwenci szkół wyższych wszystkich typów spoza naszej Uczelni!

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ Ciechanów ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela od 1 października semestru jesienno-zimowego roku akademickiego 2017/2018!

Miejsce i czas trwania studiów podyplomowych nadających uprawnienia pedagogiczne:

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego PWSZ Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów (siedziba Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych)
 • czas trwania: trzy semestry
 • termin odbywania zajęć: w dniach zajęć studiów niestacjonarnych kierunku pedagogika Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
 • termin składania dokumentów do 30.09.2017

Poniżej podajemy szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów. Informujemy, że studia zostaną uruchomione wtedy, jeśli zbierze się grupa co najmniej 20 osób chętnych do odbywania takich studiów. Jeśli nie, rekrutacja będzie ponowiona, tak aby móc rozpocząć studia od lutego 2017 roku, od semestru wiosenno-letniego.

Wszelkich informacji udziela dr Daniel Bartosiewicz drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów:

Kandydaci spoza Uczelni, absolwenci szkół wyższych wszystkich typów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne składają w sekretariacie studiów:

1) kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie internetowej PWSZ Ciechanów w zakładce „Internetowa rejestracja kandydatów – Dla kandydatów – Do pobrania - Pobierz formularz rejestracji kandydatów na studia podyplomowe - Studia podyplomowe (formularz i kwestionariusz),
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kopię suplementu wydawanego przy ukończeniu studiów (słuchacze, którzy nie otrzymywali suplementów, kserokopie stron indeksu z uzyskanymi wpisami zaliczeń, egzaminów i praktyk)
4) dwa zdjęcia

Studenci PWSZ Ciechanów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne składają w sekretariacie studiów:

1) kwestionariusz osobowy
2) zaświadczenie wydane przez Dziekanat potwierdzające fakt bycia studentem na danym roku studiów
3) dwa zdjęcia

Możliwość odbywania ww. studiów dotyczy studentów wszystkich wydziałów i roczników.

Odpłatność:
Studenci i pracownicy PWSZ – 700 zł za semestr, pozostali – 1000 zł za semestr + opłata rekrutacyjna (wszyscy) – 100 zł.

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ Ciechanów ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej od 1 października roku akademickiego 2017/2018

Podyplomowe studia w zakresie logopedii uprawniają do wykonywania zawodu logopedy.

Studia trwają 4 semestry. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w jednej grupie, seminaria i praktyki prowadzone są w kilku grupach zależnie od liczby studentów.

Oferta Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków humanistycznych, psychologicznych, pedagogicznych, kulturoznawstwa, medycznych, aktorskich, ale także  innych.

Odpłatność  wynosiła 1850zł za semestr .
Opłata rekrutacyjna  wynosi  100zł.

Kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia muszą dostarczyć  komplet dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy i formularz zgłoszeniowy 
 • 2 zdjęcia
 • badanie słuchu- AUDIOGRAM
 • zaświadczenie od lekarza foniatry lub laryngologa stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy
 • odpis dyplomu ukończonych studiów  wyższych

Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (brak  wad wymowy, wad głosu i wad słuchu) oraz dostarczona dokumentacja.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) na adres:

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie
Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego
ul. Wojska Polskiego 51
06-400 Ciechanów

Wszelkich informacji udziela mgr Agnieszka Kuskowska tylko drogą mailową; adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Termin składania dokumentów do 30.09.2017

Informujemy, że studia zostaną uruchomione wtedy, jeśli zbierze się odpowiednia ilość  osób chętnych do odbywania takich studiów. Jeśli nie, rekrutacja będzie ponowiona, tak aby móc rozpocząć studia od lutego 2017 roku (od semestru wiosenno-letniego).

stopka