kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 20 marzec 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Seminarium „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” 31 maja 2017 r. PWSZ w Ciechanowie.

        Dnia 31 maja 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne IV Seminarium Kół Naukowych zatytułowane „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”.

         Podczas seminarium studenci 9 kół naukowych naszej Uczelni oraz kół naukowych pięciu zaproszonych uczelni zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz wyniki przeprowadzonych badań. Seminarium otworzył i powitał zgromadzonych gości Prorektor dr inż. Grzegorz Koc życząc studentom zaprezentowania swojego dorobku i owocnych wystąpień. Wykład inaugurujący seminarium „Alergia pokarmowa zagrożeniem XXI” wieku wygłosiła Pani prof. Bożena Cukrowska nauczyciel akademicki z kierunku pielęgniarstwo, która w sposób bardzo interesujący omówiła problem alergii pokarmowej i sposoby jej zapobiegania. Wykład zainspirował zebranych do refleksji nad nawykami żywieniowymi i sposobami odżywiania szczególnie małych dzieci się w świetle zapobiegania alergiom. Podobnie jak w ubiegłym roku w spotkaniu wzięli udział reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Techniczno- Humanistycznego w Radomiu.
        Moderatorzy seminarium:dr Ewa Wiśniewska i doc. dr inż. Robert Rudziński poprowadzili Seminarium w dwóch panelach tematycznych. Zgromadzeni studenci i inne osoby wysłuchali wystąpień będących dorobkiem naukowym i efektami ich pracy w ramach Kół Naukowych naszej Uczelni oraz uczelni zaproszonych. Na zakończenie Pan Prorektor podsumował wyniki tegorocznego seminarium, podziękował studentom za merytoryczne wystąpienia i wysoki poziom prezentacji. Organizatorzy spotkania – Prorektor dr inż. Grzegorz Koc oraz Przewodniczący Samorząd Studentów podkreślili duże zaangażowanie kół naukowych w zaprezentowanie swojego dorobku. Organizowane seminarium posłużyło także wymianie doświadczeń studentów w zakresie prowadzonej działalności badawczej.
        Podczas seminarium prezentowany był punkt informacyjno-promocyjny i prezentacja produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych . Punkt został zrealizowany dzięki Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
       Seminarium cieszyło się zainteresowaniem studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni. Wygłoszone referaty i opracowania będą opublikowane w opracowaniu zbiorczym pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”   w serii wydawniczej Forum Studenckie pod redakcją dr inż. Grzegorza Koca.

stopka