kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 październik 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Uroczystość Święta Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W sobotę 3 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyło się spotkanie z okazji Uroczystości Święta Uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner, który powitał przybyłych gości, studentów i pracowników PWSZ. W swoim wystąpieniu z okazji święta Uczelni pan Rektor przypomniał historię powstania ikolejne etapy jej rozwoju. Podkreślił trwały związek z otoczeniem społecznym, gospodarczym, bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi oraz zaprzyjaźnionymi Uczelniami Wyższymi. To wszystko od lat wpływa na sukces Uczelni.
Z okazji święta PWSZ w Ciechanowie życzenia składali, przewodniczący Konwentu PWSZ w Ciechanowie pan Marek Kiwit, posłowie pani Julia Pitera europoseł Parlamentu Europejskiego, pani Anna Cicholska poseł RP, pan Robert Kołakowski poseł RP, były przewodniczący Konwentu pan Aleksander Sopliński. W imieniu pani Zofii Małas prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych list gratulacyjny przekazała Małgorzata Tokarska przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie. Gratulacje złożył również pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski.
Miłym akcentem obchodów święta Uczelni była uroczystość wręczenia Złotych Medali za Długoletnią Służbę pani dziekan dr Bożenie Ostrowskiej i pani dr Małgorzacie Marcysiak, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wręczenia w imieniu prezydenta dokonał pan Krzysztof Bieńkowski kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Rektora prof. dr hab. Leszka Zygnera.
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury wyróżniła Medalem im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu prof. dr hab. Leszka Zygnera Rektora PWSZ w Ciechanowie, wręczenia medalu dokonał dr Aleksander Kociszewski przewodniczący Kapituły Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Uroczystości zakończyła tradycyjna pieśń studencka Gaudeamus igitur.

stopka