kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

Uroczystość Święta Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

W sobotę 3 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyło się spotkanie z okazji Uroczystości Święta Uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner, który powitał przybyłych gości, studentów i pracowników PWSZ. W swoim wystąpieniu z okazji święta Uczelni pan Rektor przypomniał historię powstania ikolejne etapy jej rozwoju. Podkreślił trwały związek z otoczeniem społecznym, gospodarczym, bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi oraz zaprzyjaźnionymi Uczelniami Wyższymi. To wszystko od lat wpływa na sukces Uczelni.
Z okazji święta PWSZ w Ciechanowie życzenia składali, przewodniczący Konwentu PWSZ w Ciechanowie pan Marek Kiwit, posłowie pani Julia Pitera europoseł Parlamentu Europejskiego, pani Anna Cicholska poseł RP, pan Robert Kołakowski poseł RP, były przewodniczący Konwentu pan Aleksander Sopliński. W imieniu pani Zofii Małas prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych list gratulacyjny przekazała Małgorzata Tokarska przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie. Gratulacje złożył również pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski.
Miłym akcentem obchodów święta Uczelni była uroczystość wręczenia Złotych Medali za Długoletnią Służbę pani dziekan dr Bożenie Ostrowskiej i pani dr Małgorzacie Marcysiak, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wręczenia w imieniu prezydenta dokonał pan Krzysztof Bieńkowski kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego z udziałem Rektora prof. dr hab. Leszka Zygnera.
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury wyróżniła Medalem im. Aleksandra Patkowskiego za zasługi dla idei regionalizmu prof. dr hab. Leszka Zygnera Rektora PWSZ w Ciechanowie, wręczenia medalu dokonał dr Aleksander Kociszewski przewodniczący Kapituły Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Uroczystości zakończyła tradycyjna pieśń studencka Gaudeamus igitur.

stopka