kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 16 lipiec 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
tel. (+48) 728 867 381
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza KONKURS na stanowisko wykładowcy /konkurs 11

WED.1118-1/17                                                                        Ciechanów , dnia 31.07.2017 r.

Konkurs numer 11

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

ul. Warszawska 52 , 06-500 Mława

Tel: 23 654 98 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziekan

Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

ogłasza

KONKURS

na stanowisko wykładowcy

( umowa o pracę na czas określony od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., 1,0 etat )

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm. ) . Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.

Wymagania :

-            posiadać tytuł zawodowy magister

-            udokumentowane osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zawodowej,

-            doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia dydaktyki z przedmiotów : psychologia ogólna i społeczna, warsztaty negocjacji i mediacji, psychologia, techniki negocjacji

Przystępując do konkursu należy dostarczyć :

  1. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy,
  2. podanie,
  3. życiorys i kwestionariusz osobowy,
  4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub równorzędnego,
  5. informacje o dorobku zawodowym, naukowym i dydaktycznym,
  6. wykaz publikacji,
  7. oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie będzie podstawowym miejscem pracy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach pierwszego stopnia.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem WED.1118-1/17 konkurs numer 11 należy składać w Dziekanacie Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie,  ul. Warszawska 52, pokój 202 w terminie do dnia :

31 sierpnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia :

19 września 2017 roku

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny

Dziekan

Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych

stopka