kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

Spotkanie Rektora ze studentami I roku !!!

W dniach 30 września  w  Auli Wydziału Zamiejscowego w Mławie i  2 października 2017  roku w Auli  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego odbyły się spotkania organizacyjne studentów pierwszego roku z J.M.  Prorektorem  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie. Przybyli studenci mieli okazję poznać władzę Uczelni, przewodniczącego Samorządu Studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej  funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Gościem tegorocznego spotkania był przedstawiciel V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie porucznik Sławomir Sarnowski. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ sukcesem. Chęć studiowania  w naszej  Uczelni wyraziła rekordowa liczba   maturzystów na studiach stacjonarnych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2017/2018  życzymy studentom,  zadowolenia z wybranego kierunku studiów, satysfakcji ze zdobywania wiedzy,  harmonijnego rozwoju,  odwagi w wyznaczaniu życiowych celów, oraz wytrwałości w ich osiąganiu.

Powodzenia !!!

stopka