kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 27 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

        W dniu 4 października 2017 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Tym razem miejscem wydarzenia była Aula Wydziału Ochrony Zdrowie i Nauk Humanistycznych przy ul. Wojska Polskiego.

       Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości   dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner który powitał licznie przybyłych gości, studentów i pracowników Uczelni. Podczas inauguracyjnego wystąpienia J.M. Rektor zaznaczył że nasza Uczelnia w rozpoczynającym się roku osiągnęła najwyższą w dotychczasowej jej historii liczbę studentów i pobił a ubiegłoroczny rekord. Oznacza to, że rekrutacja była bardzo dobra i zakończona została lepszym wynikiem niż w latach poprzednich. W swojej wypowiedzi Rektor odniósł się do wprowadzanej reformy szkolnictwa wyższego i wyzwań które reforma dla uczelni niesie. Podkreślił znaczenie owocnej, od lat kontynuowanej współpracy z uczelniami patronackimi, a jak również wzorowej współpracy ze środowiskami lokalnymi, samorządami, pracodawcami, szkołami ponadgimnazjalnymi. Pan Rektor podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój szkoły, a studentom życzył sukcesów w nauce i radości z każdego dnia spędzonego w Uczelni.
        Interesujące wystąpienie dotyczące przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce w tym Państwowych Szkół Zawodowych zaprezentował Podsekretarz Stanu w MNISW profesor Łukasz Szumowski. Podkreślił znaczenie i dorobek naszej Uczelni w regionie. W imieniu parlamentarzystów głos zabrała pani poseł Anna Cicholska i Senator Jan Maria Jackowski.
        Po wystąpieniach przyszedł czas na immatrykulację. Wyróżnieni studenci pierwszego roku ciechanowskiej PWSZ: Wydział Inżynierii i Ekonomii Magdalena Gołębiewska, Marcin Brzeziński, Piotr Jerzy Dziura, Bartosz Kamil Jaśkiewicz, Bartłomiej Rybarczyk, Zamiejscowy Wydział Elektroniki Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, Dominik Smoliński, Konrad Kowalski, Emil Drozd, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Aleksandra Purzycka, Magdalena Sztankiewicz , Natalia Rykowska złożyli ślubowanie, a Pan Rektor wręczył wyróżnionym symboliczne elektroniczne indeksy (tablety). Po immatrykulacji głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studentów Bartosz Budny, wskazując na bardzo dobrą współpracę z władzami Uczelni.
         Najlepsi studenci  z poszczególnych kierunków zamieszkali w Ciechanowie, Mławie, gm. Ciechanów, gm. Opinogóra otrzymali nagrody. Prezydenta Miasta Ciechanowa wręczył nagrody Łukaszowi Ozdarskiemu z kierunku Informatyka, Emilii Bilińskiej z kierunku Ekonomia, Marcie Zagrobie z kierunku Pielęgniarstwo. Nagrodę Burmistrza Miasta Mława otrzymała Aleksandra Ulatowska z kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, nagrodę Wójta Gminy Ciechanów otrzymała Weronika Książek z kierunku Ekonomia, nagrodę wójta gm. Opinogóra Ewa Rzeplińska z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Nagrodę Prezesa LG Elektronics Mława otrzymała Marta Waszkiewicz z kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
        Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, interesujący wykład inauguracyjny na temat „Szkolnictwo wyższe nauka- zmiany ustrojowe” wygłosił JM Rektor PolitechnikiWarszawskiej prof. Jan Szmidt przewodniczący KRASP.

Udział w uroczystości wzięli :

Parlamentarzyści RP, senator Jan Maria Jackowski, pani poseł: Anna Cicholska, Mirosław Koźlakiewicz – były przewodniczący Konwentu naszej Uczelni oraz były poseł Aleksander Sopliński Wiceprzewodnicząca sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesłwa Krawczyk. Zaszczycił swoją obecnością były rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa. Ponadto w uroczystej inauguracji uczestniczyli Starostowie powiatów Ciechanowskiego Sławomir Morawski, Andrzej Pawłowski, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, Starosta Płoński Andrzej Stolpa. Starostwo Mławskie prezentował Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Antczak, Wójtowie zaprzyjaźnionych gmin, Rektorzy uczelni. Licznie zgromadzeni przedstawiciele nauki, duchowieństwa, administracji i służb mundurowych. Przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz firm współpracujących z naszą Uczelnią.

stopka