kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 27 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

Uroczystości upamiętniające 75-lecie likwidacji Getta Mławskiego

         W dniu 20 listopada 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę likwidacji getta w Mławie. Konferencja naukowa „Żydzi na północnym Mazowszu" była głównym elementem upamiętniającym rocznicę. Wydarzenie miało miejsce w auli im. Apoloniusza Strzeleckiego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Powitania licznie przybyłych gości: władze samorządowe, przedstawiciele firm, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów dokonali: JM Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner oraz poseł na sejm RP Anna Cicholska. Jako gospodarz miasta Mława głos zabrał Burmistrz Sławomir Kowalewski.

        Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością JE Ambasador Państwa Izrael Anna Azari, przedstawiając prezentację dotyczącą państwa Izrael, jego nowego oblicza, jako silnego państwa z silną armią i silnymi obywatelami. Prezentacji opracowania „Szlaki Żydów Mazowieckich” dokonała Monika Krawczyk Dyrektor Generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
        Prelekcje związane z głównym tematem konferencji wygłosili: prof.dr hab. Ryszard Juszkiewicz, dr Paweł Fijałkowski „Żydzi na północnym Mazowszu w epoce staropolskiej”, doc. Aleksander Kociszewski „Rewir ciechanowski, próba ograniczenia mobilności przestrzennej ludności żydowskiej”, prof. Janusz Szczepański „Wkład Żydów w rozwój gospodarczy Mazowsza północnego w XIX i I połowie XX w.”, dr Zbigniew Ptasiewicz „Ciechanowscy Żydzi. Od 75 lat nie ma ich wśród nas” , dr Arkadiusz Meller „Społeczność żydowska w Sierpcu w latach 1918 – 1942” i mgr Adam Sztolsztejner „Żydzi mławscy w okresie międzywojennym”.
         Podczas konferencji przedstawiciele zarządu firmy Cedrob Włodzimierz Bartkowski, Mirosław Koźlakiewicz i Dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Monika Krawczyk podpisali umowę dotyczącą rewitalizacji synagogi w Radzanowie.
Organizatorami uroczystości byli: Rektor i Senat PWSZ w Ciechanowie, Poseł na sejm RP Anna Cicholska, Burmistrz miasta Mława Sławomir Kowalewski.

stopka