kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 luty 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

Najważniejsze wydarzenia 2017 roku w PWSZ Ciechanów

Wydarzenia 2017

 

NAUKI EKONOMICZNE W XXI WIEKU DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY.

         W dniu 23 listopada 2017 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa pt. Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z ekonomią społeczną, rozwojem regionalnym, finansowaniem przedsiębiorstw oraz polityką społeczną. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektora doc. dr Leszka Zygnera oraz Panią Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbietę Gąsiorowską. Po części wprowadzającej głos zabrali prelegenci.

         W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim; Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Biuro Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, ZUS w Ciechanowie, A – Consulting – Aldona Olszewska, Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Wszystkie wystąpienia i wnioski miały holistyczne podejście do nauk ekonomicznych. Konferencję podsumowała Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbieta Gąsiorowska, dziękując wszystkim uczestnikom za wymianę wielu pozytywnych spostrzeżeń, uwag i wniosków.
          W ramach konferencji zostanie wydana wspólnie przez PWSZ w Ciechanowie monografia prezentująca artykuły naukowe przedstawione podczas konferencji.

 

stopka