NAUKI EKONOMICZNE W XXI WIEKU DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY.

Utworzono: poniedziałek, 27, listopad 2017

         W dniu 23 listopada 2017 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa pt. Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z ekonomią społeczną, rozwojem regionalnym, finansowaniem przedsiębiorstw oraz polityką społeczną. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez JM Rektora doc. dr Leszka Zygnera oraz Panią Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbietę Gąsiorowską. Po części wprowadzającej głos zabrali prelegenci.

         W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim; Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, Biuro Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy; Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim, ZUS w Ciechanowie, A – Consulting – Aldona Olszewska, Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Wszystkie wystąpienia i wnioski miały holistyczne podejście do nauk ekonomicznych. Konferencję podsumowała Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii doc. dr Elżbieta Gąsiorowska, dziękując wszystkim uczestnikom za wymianę wielu pozytywnych spostrzeżeń, uwag i wniosków.
          W ramach konferencji zostanie wydana wspólnie przez PWSZ w Ciechanowie monografia prezentująca artykuły naukowe przedstawione podczas konferencji.