kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

 • Aktualizacja: 06 grudzień 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

V Akademickie Targi Pracy PWSZ Ciechanów- 6 grudnia 2017 roku.

 Dnia 6 grudnia 2017 roku po raz kolejny odbyły się w naszej Uczelni Akademickie Targi Pracy. To już piata edycja tego wydarzenia. Organizatorem targów było Biuro Karier "Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie. W tym roku targi odbyły się pod hasłem „Niepełnosprawni też chcą pracować”. Wspólnie podjęliśmy inicjatywę polegającą na dostarczeniu kompleksowej wiedzy, doświadczeń i inspiracji, które pomogą nam wszystkim przełamywać utarte schematy myślenia w sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Naszym celem było, aby pracodawcy którzy osiągnęli sukces w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością mogli w formie debaty przedstawić bariery, które pokonali w reorganizacji własnych firm w celu dostosowania stanowisk pracy do specyficznych potrzeb tej grupy. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych. Targi miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Otwarcia V Akademickich Targów Pracy dokonali Prorektor Grzegorz Koc i Dyrektor WUP Jakub Gwoździk którzy powitał gości i licznie zgromadzoną młodzież.  W strefie prezentacji wystąpili:

1. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie:
Wystąpienie miało na celu przybliżenie baz danych urzędów dostępnych bezpłatnie dla wszystkich użytkowników oraz przedstawienie danych statystycznych na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie mazowieckim.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie:
Prezentacja dotyczyła metod aktywizacji zawodowej dostępnych dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim oraz rodzajów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie:
Przedstawione zostały losy absolwentów SOSW na rynku pracy oraz czynniki sprzyjające i utrudniające im start na rynku pracy.
4. Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi":
Zespół przedstawił działania podejmowane przez Stowarzyszenie w ramach zatrudnienia wspomaganego. Swoimi doświadczeniami podzieliły się trenerki pracy oraz uczestnik programu – pracownik z niepełnosprawnością.
5. Fundacja Ekonomi Społecznej „Przystań”:
Prezentacja dotyczyła doświadczeń utworzenia i prowadzenia z sukcesami Baru Mlecznego „Tumska” w Płocku, zatrudniającego jako Zakład Aktywności Zawodowej 40 pracowników, w tym 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
6. Skoda Jarzyński - Auto Serwis
Pracodawca podzielił się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Przedstawione zostały liczne korzyści dla pracodawców z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, nie tylko dotyczące kwestii finansowych.
7. Fundacja ARGENTA

Zostały przedstawione doświadczenia z dotychczasowej działalności fundacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zaprezentowano oferty pracy w nowopowstającym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Ciechanowie. Warto wspomnieć, że są to oferty pracy również dla osób zainteresowanych zadaniami administracyjno – biurowymi oraz w obszarze IT.
Wypowiedziała się również absolwentka studiów pedagogicznych z niepełnosprawnością, aktualnie zdobywająca swoje pierwsze doświadczenie zawodowe w Fundacji.
8. Fundacja Edukacji Nowoczesnej
Wystąpienie dotyczyło dotychczasowych doświadczeń Fundacji we współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiono informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji do projektu „Bliżej rynku pracy” mającym na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w wystartowaniu lub powrocie na rynek pracy, poprzez m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe. Podkreślono rolę aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Po spotkaniu w auli PWSZ uczestnicy przenieśli się do strefy doradczej i wystawienniczej, gdzie kontynuowano rozmowy i  prowadzono wymianę doświadczeń.

Do odwiedzenia stoisk zapraszali:    

 1. Akademickie Biuro Karier „Partner” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
 4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie (Ochotnicze Hufce Pracy)
 5. Państwowa Inspekcja Pracy
 6. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie
 7. Mazowiecka Izba Gospodarcza
 8. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 9. Fundacja ARGENTA
 10. Fundacja Ekonomi Społecznej „Przystań”
 11. Fundacja Edukacji Nowoczesnej
 12. Fundacja SUEZ
 13. Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"
 14. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie
 15. V Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 16. Budmat Auto 2
 17. Cedrob S.A.
 18. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
 19. Metaltech-Piasecki Sp. J.
 20. Norcospectra Sp. z o.o.
 21. Skoda Jarzyński - Auto Serwis Sp. z o.o.
 22. Work Service S.A.

   V Akademickie Targi Pracy po raz kolejny okazały się udanym wydarzeniem integrującym uczelnię, pracodawców, fundacje, stowarzyszenia i instytucje rynku pracy. Były okazją do poznania tematyki niepełnosprawności z różnych perspektyw, nawiązania nowych kontaktów, i rozpoczęcia owocnej współpracy.

stopka