kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 14 sierpień 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

        W ramach obchodów Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie w dniu  23.02. 2018 roku  podpisane zostało przez Panią dyrektor mgr Marzannę Zmysłowską i Pana Prorektora dr inż. Grzegorza Koca porozumienie o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie.

        Porozumienie jest kontynuacją dotychczasowej współpracy między Uczelnią a Szkołą a w szczególności poszerza wzajemne relacje w ramach wymiany doświadczeń  związanych z edukacją młodzieży, poprzez organizowanie wspólnych zajęć, szkoleń, korzystania z bazy dydaktycznej i dorobku. Studenci będą prowadzili pokazy wynikające ze specyfiki studiowanych kierunków. Porozumienie przewiduje możliwość udziału młodzieży na zajęciach dydaktycznych na terenie Uczelni.

stopka