Porozumienie o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018

        W ramach obchodów Dnia Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie w dniu  23.02. 2018 roku  podpisane zostało przez Panią dyrektor mgr Marzannę Zmysłowską i Pana Prorektora dr inż. Grzegorza Koca porozumienie o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie.

        Porozumienie jest kontynuacją dotychczasowej współpracy między Uczelnią a Szkołą a w szczególności poszerza wzajemne relacje w ramach wymiany doświadczeń  związanych z edukacją młodzieży, poprzez organizowanie wspólnych zajęć, szkoleń, korzystania z bazy dydaktycznej i dorobku. Studenci będą prowadzili pokazy wynikające ze specyfiki studiowanych kierunków. Porozumienie przewiduje możliwość udziału młodzieży na zajęciach dydaktycznych na terenie Uczelni.