kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 17 lipiec 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

 

 

Dzień Otwarty - 2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

         W dniu 23 marca 2018 roku  podczas „Dnia Otwartego” w naszej Uczelni gościliśmy młodzież  klas maturalnych  szkół ponadgimnazjalnych  powiatów: pułtuskiego, makowskiego, płońskiego, mławskiego, ciechanowskiego, nowodworskiego.

         W pierwszej części wydarzenia na Auli, przybyłą młodzież ciepło powitał Prorektor PWSZ dr inż. Grzegorz Koc. Zaprezentowany został film prezentujący jedenaście kierunków studiów oferowanych przez naszą Uczelnię. Następnie głos zabrał Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Dawid Frankowski.  Celem „Dnia Otwartego” była prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie, promocja wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni, poznanie zasad rekrutacji, warunków studiowania, bogatego systemu stypendialnego, wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Erasmus”, programu płatnych praktyk, bogatej oferty kół naukowych i zajęć sportowo – rekreacyjnych .
         Podczas spotkania  młodzież klas maturalnych poczuła się przez chwilę jak studenci uczestnicząc w interesującym wykładzie akademickim mgr Agnieszki Kuskowskiej z kierunku pedagogika, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych zatytułowanym     „Mowa kluczem do sukcesu”. Występ kabaretu studenckiego kierunku pedagogika „900 sztuk” oraz rozlosowanie wśród młodzieży trzydziestu zestawów dla przyszłych studentów zakończył pierwszą część „Dnia Otwartego”. Następnie odbyło się zwiedzanie stoisk z poszczególnych kierunków studiów i zwiedzanie naszej Uczelni. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa broni zorganizowana przez kolekcjonerów, przyjaciół Uczelni. Przyszli maturzyści licznie przybyli na spotkanie, a w gmachu PWSZ panowała gorąca atmosfera. Uczelnia tętniła życiem i była źródłem dobrej energii przekazywanej młodzieży. Ciekawe stoisko z materiałami informacyjno-szkoleniowymi przygotowało również  Biuro Karier „PARTNER” działające w PWSZ. Nowością był stoisko wydawnictwa uczelnianego które zaprezentowało swój dorobek.

stopka