kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 21 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

Kongres gospodarczo ? samorządowy

       W dniu 16 kwietnia 2018 roku w gmachu głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbył się Kongres gospodarczo – samorządowy którego organizatorami byli : Pani Poseł Anna Cicholska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mazowiecka Izba Gospodarcza. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

       Powitania licznie przybyłych gości i otwarcia kongresu dokonali poseł Anna Cicholska oraz Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner . Wprowadzenia do Kongresu w Auli Uczelni dokonali:
Pani Jadwiga Emilewicz, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie problematyki Konstytucji dla biznesu zwracając uwagę min. Na dostosowanie prawa do potrzeb małych i średnich firm.
       Pan Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, omówił główne zmiany wynikające z wprowadzenia Ustawy Konstytucja dla Nauki zwracając uwagę na rolę jaką mogą odegrać po wejściu Ustawy uczelnie zawodowe określając je jako „motorówki zmian” ze względu na szybkie dostosowanie się do lokalnego rynku pracy. Dbając o podnoszenie jakości kształcenia uczelnie powinny dążyć do ustalenia proporcji liczby studentów w stosunku do kadry dydaktycznej na poziomie 13:1. Ma to na celu odejście od masowego kształcenia na studiach na rzecz wyższej jakości studiów.
       Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz Zwrócił na istotę zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia dla drobnego przemysłu.
       Dalsza cześć kongresu odbyła się w kilku blokach tematycznych skupiających wielu zainteresowanych m.in:

- Konstytucja Biznesu - najnowsze rozwiązania dla przedsiębiorców,
- Konstytucja dla Nauki – reforma szkolnictwa wyższego,

- Innowacyjne i przedsiębiorcze samorządy.
- Polska Strefą Inwestycji – nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorców,
- Możliwości dla Młodych – rozwój osobisty i zakładanie firmy,
- Rolnictwo – innowacyjność w rolnictwie i prowadzenie własnej firmy, bezpieczeństwo żywności. W tej części debatę prowadzono zgodnie z dokonanym wyborem uczestników. Na spotkanie kongresu gospodarczo - samorządowego przybyli posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy uczelni, dyrektorzy szkół, starostowie i wójtowie gmin, przedstawiciele nauki,  duchowieństwa, administracji i służb mundurowych. W spotkaniach brali udział studenci naszej Uczelni oraz młodzież szkół średnich.
W Kongresie udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz firm współpracujących z naszą Uczelnią.

stopka