Seminarium ?Aktywność naukowa młodzieży akademickiej? 23 maja 2018 r. PWSZ w Ciechanowie.

Utworzono: piątek, 25, maj 2018

         Dnia 23 maja 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne V Seminarium Kół Naukowych zatytułowane „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”.
         Podczas seminarium studenci 9 kół naukowych naszej Uczelni oraz kół naukowych pięciu zaproszonych uczelni zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz wyniki przeprowadzonych badań. Seminarium otworzył i powitał zgromadzonych gości Prorektor dr inż. Grzegorz Koc życząc studentom zaprezentowania swojego dorobku i owocnych wystąpień.

        Wykład inaugurujący seminarium „Mowa kluczem do sukcesu” wygłosiła Pani mgr Agnieszka Kuskowska nauczyciel akademicki z kierunku pedagogika, która w sposób bardzo interesujący omówiła sprawy skutecznego komunikowania się między partnerami prowadzonej rozmowy. Wskazała na znaczenie gestykulacji oraz wzrokowego kontaktu partnerów prowadzonej wymiany. Wykład zainspirował zebranych do refleksji nad potrzebą właściwego komunikowania się dla dobra własnego np. na egzaminie czy podczas rozmowy z pracodawcą. Z tematyką zasad przygotowywania pracy do publikacji zapoznała zgromadzonych Pani Monika Szeszko - Zaborowska pracownik odpowiedzialny za działalność wydawniczą Uczelni. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Studenckiego Koła Naukowego Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Koła Naukowego Promocji Zdrowia PWSZ w Płocku oraz Kół Naukowych naszej Uczelni.

        Moderatorzy seminarium: dr Ewa Wiśniewska i doc. dr inż. Robert Rudziński poprowadzili Seminarium w dwóch panelach tematycznych. Zgromadzeni studenci i inne osoby wysłuchali wystąpień będących dorobkiem naukowym i efektami ich pracy w ramach Kół Naukowych naszej Uczelni oraz uczelni zaproszonych. Na zakończenie Pan Prorektor podsumował wyniki tegorocznego seminarium, podziękował studentom za merytoryczne wystąpienia i wysoki poziom prezentacji. Organizator spotkania – Prorektor dr inż. Grzegorz Koc podkreślił duże zaangażowanie kół naukowych w zaprezentowanie swojego dorobku. Organizowane seminarium posłużyło także wymianie doświadczeń studentów w zakresie prowadzonej działalności badawczej.

       Podczas seminarium prezentowany był punkt informacyjno-promocyjny i prezentacja produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych . Punkt został zrealizowany dzięki Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

       Seminarium cieszyło się zainteresowaniem studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni. Wygłoszone referaty i opracowania będą opublikowane w opracowaniu zbiorczym pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”   w serii wydawniczej Forum Studenckie pod redakcją dr inż. Grzegorza Koca.