kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 listopad 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Informacja dla nowych studentów

Drodzy studenci,

w naszej Uczelni funkcjonują platformy internetowe, służące do elektronicznej komunikacji. Są to m. in.:

  • Moodle - platforma edukacyjna, na której zamieszczane są aktualne plany zajęć oraz bieżące informacje dotyczące spraw studenckich, zaliczeń, egzaminów, itd.
  • WIRTUALNY DZIEKANAT - sprawdzanie ocen, zaległości finansowych i numerów kont
  • Katalog biblioteczny OPAC - wyszukiwanie i sprawdzanie dostępności zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uczelnianej

Korzystanie z powyższych platform to najszybsza, a czasami jedyna droga do uzyskania niezbędnych informacji. Aby uzyskać do nich dostęp, zapoznaj się z poniższą instrukcją:

  SPOSOBY LOGOWANIA DO PLATFORM INTERNETOWYCH
(Wirtualny Dziekanat, moodle, katalog biblioteczny OPAC)

PAMIĘTAJ: konta na powyższych platformach są powiązane z Twoim nr albumu oraz adresem e-mail podanym podczas rejestracji w IRK.

Jeśli korzystasz z innego adresu e-mail, powiadom o tym dziekanat lub dział informatyczny, ponieważ jeśli utracisz dostęp do którejś z powyższych platform (problemy z zalogowaniem, zapomnisz hasła, itp.) i będzie potrzebna nasza pomoc, wówczas wysyłamy nowe dane logowania na adres e-mail znajdujący się w naszej bazie.

Młodzi - Ambitni - Kompetentni

Logo UE

      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje projekt "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego i mający na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, tj.:

- informatyczne,
- matematyczno-przyrodnicze,
- kreatywne,
- przedsiębiorcze,
- krytycznego myślenia. 

Wsparciem objętych zostanie 75 Dziewczynek i 45 Chłopców. Łącznie 120 osób w podziale na trzy grupy wiekowe:

  1. Dzieci młodsze w wieku 6-9 lat
  2. Dzieci starsze w wieku 10-13 lat
  3. Młodzież w wieku 14-16 lat.

 Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regeneracja

W ramach projektu dla uczestników przygotowany zostanie ciekawy program nauczania opracowany przez doświadczonych dydaktyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie we współpracy z Partnerem. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość:

- uczestnictwa w ciekawych zajęciach realizowanych w sposób niestandardowy, wychodzący poza schemat nauki szkolnej oparty w dużej mierze na wykładzie,
- zdobywania nauki poprzez doświadczenie, uczestnictwo w ciekawych inicjatywach, realizowanych poza szkołą,
- uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez osoby wykorzystujące innowacyjne metody i narzędzia pracy,
- uczestnictwa w zajęciach zakładających bezpośrednią współpracę z innymi uczniami
- rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Dodatkowo dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Wiedzy Młyn, Planetarium oraz ZOO w Toruniu, będącej podsumowaniem zdobytych wiadomości i zarazem nagrodą za wytrwałość i zaangażowanie.

Zajęcia realizowane będą w wybrane soboty godz. 9-16 w PWSZ w Ciechanowie. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również zajęcia dla 60 rodziców dzieci, będących uczestnikami projektu, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i zostaną przeprowadzone przez trenerów pedagogów/psychologów. Łącznie 18 godz. /gr. ( 3 spotkania po 6 godz.). Warsztaty odbywać się będą w soboty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Biuro Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9.

Pokój 213 II piętro w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.

Tel. 23 672-20-50 w.2132

Rekrutacja trwa do 07.09.2018r.

Serdecznie Zapraszamy

stopka