Spotkanie Rektora ze studentami I roku !

Created on Monday, 01 October 2018 13:58

DSC 0291

W dnia 1 października 2018 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego odbyło się inauguracyjne dla I roku studiów spotkanie studentów z J.M. Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie oraz osobami z kierownictwa Uczelni. Przybyli studenci mieli okazję poznać władze Uczelni, przewodniczącego samorządu studenckiego, zapoznać się z informacjami dotyczącymi jej funkcjonowania, a także odbyć obowiązkowe szkolenia BHP poprzedzające studia. Tegoroczna rekrutacja zakończyła się dla PWSZ na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie Uczelnią co z satysfakcją odnotowujemy w czasach znacznego deficytu młodzieży kończącej maturę w stosunku do ogólnej liczby miejsc na studiach wyższych. Potwierdza to także fakt potrzeby funkcjonowania uczelni o charakterze regionalnym prowadzącej kształcenie na profilu praktycznym.

Register to read more...