UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Utworzono: piątek, 05, październik 2018

DSC 0356
            W dniu 4 października 2018 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tym razem odbyła się w Mławie w Auli Zamiejscowego Wydziału.
 

Tegoroczną Inaugurację można oglądać na żywo online, za pośrednictwem YouTube'a pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=khDFc8GHOJo

           Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości   dokonał   Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner który powitał licznie przybyłych gości, studentów i pracowników Uczelni.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia J.M. Rektor poruszył temat wchodzącej w życie reformy szkolnictwa wyższego, przemian jakie czekają szkoły wyższe, a tym samym naszą Uczelnię. W swojej wypowiedzi Pan Rektor z zadowoleniem stwierdził, że tegoroczna rekrutacja była dobra, uwzględniając sytuację zmniejszającej się liczby absolwentów szkół średnich, zakończona została na poziomie lat poprzednich. Odniósł się również do bardzo dobrych wyników badania losów absolwentów, które wskazują na to 95% kończących ciechanowską PWSZ znajduje zatrudnienie. Na uwagę zasługuje również bardzo dobre wykorzystanie przez naszą Uczelnię środków unijnych poprzez projekty w których bierzemy udział. Rektor podkreślił znaczenie owocnej, od lat kontynuowanej współpracy z uczelniami partnerskimi jak również wzorowej współpracy ze środowiskami lokalnymi, samorządami, pracodawcami, szczególnie uwidocznionej w realizacji największego projektu płatnych praktyk dla studentów. Pan Rektor podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój szkoły, a studentom życzył sukcesów w nauce i radości z każdego dnia spędzonego w Uczelni.

Po wystąpieniach przyszedł czas na immatrykulację. Wyróżnieni studenci pierwszego roku ciechanowskiej PWSZ z Wydziałów: Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych - Karolina Jezulewicz, Paulina Biraga, Ewelina Stefańska, Inżynierii i Ekonomii - Patrycja Morawska, Daniel Tyszkiewicz, Jakub Paprocki, Oskar Wiesław Ptak, Mateusz Ropelewski, Elektroniki Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, Paulina Jędrzejak, Karolina Kot, Miłosz Karpiński, złożyli ślubowanie, a następnie Pan Rektor w obecności Pana Prorektora wręczyli wyróżnionym symboliczne elektroniczne indeksy (tablety). Po immatrykulacji głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studentów Bartłomiej Żandarski, wskazując na bardzo dobre warunki studiowania jak również bardzo dobrą współpracę z władzami Uczelni.

Najlepsi studenci  z poszczególnych kierunków zamieszkali w Ciechanowie, Mławie, gm. Ciechanów, gm. Opinogóra otrzymali nagrody. Nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanowa otrzymały Anna Makijonko, Bożena Antoszewska, Izabela Kuchalska, Sylwia Tymińska z kierunku Praca Socjalna, Nagrodę Burmistrza Miasta Mława otrzymał Zbigniew Ruszkowski z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, nagrodę Wójta Gminy Ciechanów Marcin Brzeziński z kierunku Informatyka , nagrodę wójta gm. Opinogóra Anna Chodup z kierunku Ekonomia, nagrodę Dyrektora LG Elektronics dla najlepszego studenta z kierunku Elektronika i Telekomunikacja otrzymał Mateusz Sadowski.

Po uroczystości rozdania nagród głos zabrał doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Paweł Skotarka który odczytał list od Ministra Jarosława Gowina i wręczył symboliczny czek na kwotę 12 490 000 złotych w obligacjach na inwestycje w ciechanowsko – mławskiej Uczelni. Pan Konrad Wojnarowski przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego odczytał list od Marszałka Adama Struzika.

Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, interesujący wykład inauguracyjny na temat „Jak skutecznie uczyć się języka obcego” wygłosił JM rektor PWSZ w Koninie prof. dr hab. Mirosław Pawlak.

Ponadto udział w uroczystości wzięli :  Mirosław Koźlakiewicz – Były przewodniczący Konwentu naszej Uczelni. Wiceprzewodnicząca sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, starostowie powiatów: Gostyniński Tomasz Matuszewski, Ciechanowski Sławomir Morawski, Mławski  Włodzimierz Wojnarowski, Przasnyski Zenon Szczepankowski. Rektorzy uczelni, przedstawiciele nauki,  duchowieństwa, administracji i służb mundurowych. Przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz firm współpracujących z naszą Uczelnią.