kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 19 kwiecień 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

UWAGA !

 

W związku ze zmianą nazwy uczelni oraz nadaniem jej imienia Ignacego Mościckiego Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ogłasza konkurs na nowe logo uczelni skierowany do studentów oraz pracowników. Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz dla studentów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Formularz dla pracowników (wersja edytowalna)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


 

 

Konferencja Kół Naukowych w PWSZ

W dniu 16.11.2018 roku z udziałem Pana Prorektora odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie uczelniana Konferencja Kół Naukowych. Podczas konferencji przewodniczący kół z udziałem opiekunów, podsumowali swoje osiągnięcia za miniony rok.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących kół naukowych: Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Koło Naukowe Pedagogów „Bona Fide”, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Koło Naukowe Ekonomii, Naukowe Koło Studenckie Chemików, Koło Inżynierii Materiałowej, Koło Naukowej Informatyki Stosowanej, Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów, Koło Naukowe „HUMANUS”, Koło Naukowe „Elektroda”, Koło Naukowe „LOGISTYK”.

W trakcie podsumowania zaprezentowano osiągnięcia będące dorobkiem poszczególnych kół, wskazując na formy realizacji oraz dorobek wychodzący często poza obowiązujące programy studiów. W wielu przypadkach próbowano określić dalsze plany działania na kolejny rok akademicki. Podsumowując Pan Prorektor podziękował za aktywność, dorobek oraz życzył dalszych sukcesów, także w uzyskiwaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów.

stopka