Konferencja Kół Naukowych w PWSZ

Utworzono: poniedziałek, 26, listopad 2018

W dniu 16.11.2018 roku z udziałem Pana Prorektora odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie uczelniana Konferencja Kół Naukowych. Podczas konferencji przewodniczący kół z udziałem opiekunów, podsumowali swoje osiągnięcia za miniony rok.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących kół naukowych: Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Koło Naukowe Pedagogów „Bona Fide”, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Koło Naukowe Ekonomii, Naukowe Koło Studenckie Chemików, Koło Inżynierii Materiałowej, Koło Naukowej Informatyki Stosowanej, Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów, Koło Naukowe „HUMANUS”, Koło Naukowe „Elektroda”, Koło Naukowe „LOGISTYK”.

W trakcie podsumowania zaprezentowano osiągnięcia będące dorobkiem poszczególnych kół, wskazując na formy realizacji oraz dorobek wychodzący często poza obowiązujące programy studiów. W wielu przypadkach próbowano określić dalsze plany działania na kolejny rok akademicki. Podsumowując Pan Prorektor podziękował za aktywność, dorobek oraz życzył dalszych sukcesów, także w uzyskiwaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów.