Jednolite studia magisterskie na kierunku ?pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? w naszej Uczelni od nowego roku akademickiego stały się faktem.

Utworzono: poniedziałek, 25, marzec 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał decyzję Panu Rektorowi o wyrażeniu zgody na uruchomienie jednolitych studiów magisterskich od nowego roku akademickiego 2019/2020. Rekrutacja na te studia na nowy rok akademicki będzie prowadzona od 10 czerwca 2019 w Biurze Rekrutacji ul. Narutowicza 9.

ZAPRASZAMY

DECYZJA MINISTERSTWA