Dzień Otwarty 2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Utworzono: poniedziałek, 01, kwiecień 2019

Dnia 29 marca 2019 roku  podczas „Dnia Otwartego” w naszej Uczelni gościliśmy młodzież  klas maturalnych  szkół ponadgimnazjalnych  powiatów: pułtuskiego, makowskiego, płońskiego, mławskiego, ciechanowskiego, nowodworskiego.
W pierwszej części wydarzenia przybyłą młodzież powitał  Rektor PWSZ prof. dr hab. Leszek Zygner. Zaprezentowany został film prezentujący jedenaście kierunków oferowanych przez naszą Uczelnię. Następnie przybyłą na „Dzień Otwarty” młodzież powitał   Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Bartłomiej Żandarski.

Celem „Dnia Otwartego” była prezentacja oferty edukacyjnej PWSZ w Ciechanowie, promocja wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni, poznanie zasad rekrutacji, warunków studiowania, bogatego systemu stypendialnego, wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Erasmus”, programu płatnych praktyk, bogatej oferty kół naukowych i zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Podczas spotkania  młodzież klas maturalnych poczuła się przez chwilę jak studenci w skierowanym do nich interesującym wykładzie akademickim prof. dr hab. inż. Andrzeja Osiadacza zatytułowanym "Zielony gaz w Ciechanowie" (do pobrania). Rozlosowanie wśród młodzieży dwudziestu zestawów promocyjnych, dla przyszłych studentów oraz emocjonujący konkurs wiedzy o uczelni zakończyły pierwszą część „Dnia Otwartego”. Następnie odbyło się zwiedzanie stoisk z poszczególnych kierunków studiów i zwiedzanie naszej Uczelni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się laboratoria chemiczne i biologiczne oraz nowocześnie wyposażone pracownie specjalistyczne, a także wystawa broni zorganizowana przez Uczelnianą Organizację Strzelecką przy PWSZ w Ciechanowie, gdzie wystawcą broni był Klub Strzelectwa Sportowego LOK w Ciechanowie. Przyszli maturzyści licznie przybyli na spotkanie, a w gmachu PWSZ panowała gorąca atmosfera. Przez cały dzień Uczelnia tętniła życiem i była źródłem dobrej energii przekazywanej młodzieży.