kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 14 sierpień 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

 

 

VI Seminarium Kół Naukowych zatytułowane „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”

DSC 2896

Dnia 29 maja 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne VI Seminarium Kół Naukowych zatytułowane „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej”.
     Podczas seminarium studenci kół naukowych PWSZ oraz kół naukowych czterech zaproszonych Uczelni zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz wyniki przeprowadzonych badań. Seminarium otworzyli i powitali licznie zgromadzonych gości Rektor prof. dr hab. Leszek Zygner oraz Prorektor dr inż. Grzegorz Koc życząc studentom zaprezentowania swojego dorobku i owocnych wystąpień.

     Wykład inaugurujący seminarium zatytułowany „Funkcjonowanie studentów i nauczycieli akademickich w przestrzeni medialnej” wygłosił ks. dr Grzegorz Kaczorowski nauczyciel akademicki, który w sposób bardzo interesujący omówił podobieństwa i różnice w skutecznym funkcjonowaniu we współczesnej przestrzeni medialnej młodzieży i starszego pokolenia, „pokolenia analogowego”. Po krótkiej przerwie   uczestnicy seminarium podzieleni na dwie grupy rozpoczęli kolejne wystąpienia.  Moderatorzy: Prodziekan mgr Małgorzata Zagroba i doc. dr inż. Robert Rudziński poprowadzili Seminarium w dwóch panelach tematycznych. Zgromadzeni studenci i inne osoby wysłuchali kilkunastu wystąpień będących dorobkiem naukowym i efektem pracy w ramach Kół Naukowych naszej Uczelni oraz Uczelni zaproszonych na seminarium. Ciekawa tematyka i różnorodność referatów spowodowała duże zainteresowanie wydarzeniem. W spotkaniu wzięli również udział reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Podstawowej Opieki Zdrowotnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Koło Naukowe KNEST z Politechniki Warszawskiej. Na zakończenie Pan Prorektor podsumował wyniki tegorocznego seminarium, podziękował studentom za merytoryczne wystąpienia i wysoki poziom prezentacji. Organizator spotkania – Prorektor dr inż. Grzegorz Koc podkreślił duże zaangażowanie kół naukowych w zaprezentowanie swojego dorobku. Organizowane seminarium posłużyło także wymianie doświadczeń studentów w zakresie prowadzonej działalności badawczej.

   Seminarium cieszyło się zainteresowaniem studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni. Wygłoszone referaty i opracowania będą opublikowane w opracowaniu zbiorczym pt. „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” ( nr VI) w serii wydawniczej Forum Studenckie pod redakcją dr inż. Grzegorza Koca.

stopka