kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 14 sierpień 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

button

 

 

Święto Uczelni !

DSC 3001

W dniu 4 czerwca 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego, wśród licznie zaproszonych gości oraz pracowników Uczelni obchodzono uroczyście Święto Uczelni połączone z uroczystością oficjalnego otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej po potrzeby kierunku Pielęgniarstwo.

Wydarzenie  rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości dokonał Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie prof. dr hab. Leszek Zygner, który powitał przybyłych gości, studentów i pracowników PWSZ oraz licznie przybyłych rektorów i dziekanów z innych uczelni. W swoim wystąpieniu z okazji święta Rektor poinformował o zmianach zachodzących w Uczelni, nowościach jakimi są uruchomienie od nowego roku akademickiego studiów magisterskich na kierunkach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zarządzanie studia  II stopnia oraz planowanym uruchomieniu studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. Pan Rektor przekazał informację o planowanej zmianie nazwy Uczelni na Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego.   Podkreślił trwały związek Uczelni i bardzo dobrą współpracę  z otoczeniem społeczno - gospodarczym, pracodawcami i samorządami lokalnymi, którzy tak licznie przybyli na naszą uroczystość. Złożył życzenia   wszystkim przyjaciołom PWSZ w Ciechanowie.
 Z okazji święta list gratulacyjny w imieniu pani Grety Kanownik Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia odczytała przedstawiciel  pani Krystyna Kret. W imieniu parlamentarzystów gratulacje i życzenia złożyła poseł na sejm RP pani Anna Cicholska, która podkreśliła  wkład Uczelni w rozwój naszego miasta „naszej małej ojczyzny”. Przewodniczący Rady Uczelni PWSZ w Ciechanowie pan Mirosław Kozakiewicz z okazji święta złożył gratulacje podkreślając że 4 czerwca to nie tylko wyjątkowy dzień w historii PWSZ ale również w historii naszej Ojczyzny, rocznica wolnych wyborów czerwcowych w Polsce. Ogromne zmiany jakie zaszły od tamtej pory w kraju zmieniły również szkolnictwo wyższe i poziom wykształcenia Polaków. Życzył Uczelni pomyślności na dalsze lata funkcjonowania.  Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów w swoim wystąpieniu podkreślił że PWSZ w Ciechanowie jest uczelnią równych szans i daje możliwości studiowania młodzieży  z mniejszych ośrodków również ośrodków wiejskich.  Pan Eugeniusz Sadowski za zasługi dla Uczelni otrzymał wyróżnienie Laur PWSZ w Ciechanowie, którego wręczenia dokonał Rektor PWSZ z udziałem Prorektora dr inż. Grzegorza Koca. Laureat przypomniał historię powstania PWSZ w Ciechanowie, podkreślił wkład samorządów Ciechanowa i Mławy w powstanie i rozwój Uczelni.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród studentom. Rektor wyróżnił pana Pawła Słupskiego, studenta kierunku Ekonomia za przygotowanie publikacji  dotyczącej historii gminy Nowe Miasto „Czas mija, pamięć pozostaje” promującej lokalne środowisko wyróżnionej nagrodą „Liber Mazovia” za  najlepszą  regionalną  książkę  roku 2018.Wyróżnił także  Panów Adriana Lewandowskiego,  Adama Grądzkiego,  Kamila  Kaszubę  studentów   Elektroniki i telekomunikacji  za zajęcie  II miejsca w międzynarodowym konkursie elektronicznym  ELFtronic  w Wilnie. Następnie zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzeć film o utworzeniu  na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 

Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie tradycyjnej pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”.

W drugiej części uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. W swoim wystąpieniu Pani dr Bożena Ostrowska

Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych podkreśliła znaczenie i wpływ nowo powstałego centrum  na jakość kształcenia studentów pielęgniarstwa. Utworzone dużym wysiłkiem i zaangażowaniem pracowników  Uczelni centrum jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Po uroczystym przecięciu wstęgi goście mogli naocznie się o tym przekonać podczas zwiedzania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

stopka