kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 27 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

Relacja z Seminarium ?Bezpieczeństwo i Obronność Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku?

W dniu 12 listopada 2014 r. w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie odbyło się Seminarium Naukowe ?Bezpieczeństwo i Obronność Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku?. Organizatorami Seminarium była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie oraz Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya.

Do ogólnych celów Seminarium należała identyfikacja wyzwań bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku oraz wymiana poglądów na temat współczesnych metod przeciwdziałania zagrożeniom.

Podczas oficjalnego otwarcia Seminarium, przedstawiciele Organizatorów, członkowie Komitetu Naukowego ? doc. dr Leszek Zygner ? Rektor PWSZ w Ciechanowie, dr hab. Andrzej Czupryński ? Kierownik Studiów Doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz mgr Paweł Pyrzyński ? Prezes Zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya przywitali zaproszonych gości oraz prelegentów, podkreślając w swoich wystąpieniach niezwykle ważną rolę problematyki bezpieczeństwa w ujęciu ponadnarodowym, narodowym, regionalnym oraz osobistym.

Następnie, asystent Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał list, w którym Pan Marszałek pogratulował organizatorom oraz prelegentom Seminarium, wskazując również na niezwykle dużą wagę obronności we współczesnych strukturach państwowych.

Wykład inauguracyjny pt. ?Bezpieczeństwo i obronność w badaniach naukowych wygłosił dr hab. Andrzej Czupryński. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie miejsce wśród innych dziedzin naukowych i aktywności ludzkich zajmują nauki o obronności. Myślą przewodnią wykładu była waga potrzeby bezpieczeństwa, występująca u wszystkich organizmów żywych, ?od najmniejszej roślinki aż po organizmy państwowe?.

Mjr dr Jacek Lasota z AON, w swoim wystąpieniu zatytułowanym ?Wojny XXI wieku? mówił zmieniającej się naturze zjawiska wojny, a szczególnie o asymetryczności konfliktów zbrojnych.

Wystąpienie pt. ?Od koncepcji Husseina do strategii Zawahiriego (Wielki Kalifat Islamski)? pani dr Magdaleny El Ghamari, doradcy w Kancelarii Prezydenta RP oraz pracownika naukowego Uniwersytetu w Białymstoku, przybliżyło zgromadzonym tematykę dotyczącą ewolucji terroryzmu oraz technik stosowanych obecnie przez organizacje terrorystyczne, koncepcji ISIS (Islamic State of Iraq and Sham) oraz konsekwencji realizacji jego założeń.

Mgr Łukasz Roman, doktorant AON, w swoim wystąpieniu pt. ?Wojny i konflikty zbrojne w ujęciu polemologicznym? przedstawił podstawowe założenia wykorzystywane przez polemologię ? naukę o wojnie, oraz jej nierozerwalną relację z irenologią ? nauką o pokoju. Podkreślił również jedno z głównych założeń polemologii, jakim jest wiara, że dokładne poznanie i opisanie przyczyn i źródeł wojny jest warunkiem poznania pokoju.

Dr Andrzej Lasota, wykładowca PWSZ w Ciechanowie oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w prelekcji zatytułowanej ?Cyberatak jako wstęp do cyberwojny. Próba usystematyzowania pojęć?, przedstawił techniki stosowane przez cyber-przestępców, czy też obecnie cyber-żołnierzy, oraz podkreślił jak dużą rolę odgrywa właściwie rozwinięta cybreobrona państwa. Podkreślił również liczbę cyberataków na tle politycznym do jakich dochodzi w ostatnich latach na świecie.

Podczas niezwykle emocjonującego wystąpienia, Riza Asanov, prezes zarządu Fundacji Krym, przedstawił przebieg aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. W swoim wystąpieniu odniósł się do relacji zwykłych obywateli Krymu, w tym Tatarów krymskich, jak również do represji stosowanych przez stronę Rosyjską podczas samej aneksji, jak i w chwili obecnej. Krótko przybliżył również uczestnikom Seminarium historię Krymu oraz możliwe scenariusze na jego przyszłość.

Ppłk dr Marek Chmielecki, wykładowca AON w Warszawie, w wystąpieniu pt. ?Elementy podsystemu obronnego i ich wpływ na bezpieczeństwo? przedstawił zgromadzonym strukturę systemu obronności państwa, na który składają się: podsystem kierowania obronnością, podsystem militarny w postaci sił zbrojnych oraz pozamilitarne ogniwa ochronne. Znacząca część jego wystąpienia poświęcona została próbie oceny podpisanej 5 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, jednego z najważniejszych dokumentów wyznaczających m.in. kierunki rozwoju sił zbrojnych RP.

Mgr Łukasz Barański, doktorant AON w Warszawie, w swojej prelekcji dotyczącej kierunków ewolucji w siłach zbrojnych w XXI wieku, zaprezentował najnowsze osiągnięcia militarne w postaci m.in. robotów kroczących, samolotów bezzałogowych, egzoszkieletu, oraz perspektywę prawdziwych ?gwiezdnych wojen?, polegających na umieszczeniu infrastruktury zbrojeniowej w przestrzeni kosmicznej. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, iż ewolucja w siłach zbrojnych w XXI wieku skupia się na uniemożliwieniu drugiej stronie walki, a nie na pozbawieniu jej życia.

Mgr Rafał Panfil, doktorant AON w Warszawie oraz członek Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya, przedstawił wystąpienie pod dość intrygującym tytułem: ?Dlaczego żołnierze walczą? ? socjologiczny punkt widzenia?. Wychodząc od teorii grup społecznych, ukazał motywację uczestników działań wojennych do walki oraz wskazał na istnienie szczególnej więzi między żołnierzami, noszącej miano braterstwa broni.

Pani Zhanna Shushkevych, studentka AON w Warszawie, przedstawiła zgromadzonym wystąpienie pt. ?Skutki likwidacji Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych?. Po prezentacji historii powstania Batalionu, nazywanego również POLUKRBAT-em, zgromadzeni mogli dowiedzieć się o misjach pokojowych w których brał on udział, jak również o skutkach jego likwidacji. W wystąpieniu nie zabrakło również odniesień do obecnej sytuacji w której znalazła się Ukraina.

Po zakończeniu wystąpień prelegentów, przedstawiciel Partnera Seminarium - Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ? mjr mgr inż. Andrzej Kamiński przedstawił rolę WKU w systemie obronności państwa w czasie wojny i pokoju.

Podczas Seminarium, zostały wręczone odznaczenia dla dwóch żołnierzy rezerwy. Mjr rez. Cezary Włodarz za udział w PKW Orlik 2 wyróżniony został Gwiazdą Załóg Latających, a st. szer. rez. Wojciech Kubiński za udział PKW Afganistan 2013; Zmiana 7, wyróżniony został Gwiazdą Afganistanu. Dekoracji towarzyszyli Rektor PWSZ w Ciechanowie ? doc dr. Leszek Zygner oraz Zastępca Komendanta WKU w Ciechanowie ? mjr mgr inż. Andrzej Kamiński.

Seminarium zamknął dr hab. Andrzej Czupryński. Podsumował Seminarium, zapraszając następnie zgromadzonych do dyskusji, w której pojawiły się przemyślenia uczestników dotyczące natury obronności, jak również pytania o stan polskich sił zbrojnych oraz ich przygotowanie do ewentualnych działań ofensywnych.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony zarówno osób bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością, jak również tych, którzy z tematem tym nie spotykają się na co dzień. Było ono znakomitą okazją do wymiany spostrzeżeń, opinii, ocen oraz przemyśleń dotyczących przyszłości. Organizatorzy zapewnili, że Seminarium na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa i obronności w Polsce.

stopka