kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 18 styczeń 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

III Akademickie Targi Pracy PWSZ w Ciechanowie.

         Po raz kolejny w dniu 4 grudnia 2015 roku odbyły się w naszej Uczelni Akademickie Targi Pracy. To już trzeci edycja tego wydarzenia. Organizatorem targów było Biuro Karier „Partner” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy. Adresatami targów byli studenci naszej Uczelni i młodzież ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych. Targi miały charakter spotkania młodzieży z instytucjami rynku pracy i pracodawcami w tym roku odbywały się pod hasłem „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Otwarcia III Akademickich Targów Pracy dokonał Prorektor Pan dr inż. Grzegorz Koc. Głos zabrali również Państwo Anna Ewa Cicholska Poseł RP, Jan Maria Jackowski Senator RP, Joanna Potocka–Rak Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów. Wszyscy znamienici goście podziękowali za zaproszenie i podkreśli duże znaczenie inicjatyw wspierających młodzież w odnalezieniu się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

          W pierwszej części spotkania, uczestnicy targów wzięli udział w prezentacjach przedstawicieli instytucji rynku pracy m.in. głos zabrał: Pan Jakub Gwoździk – Dyrektor Ciechanowskiej Filii WUP w Warszawie, pani Małgorzeta Piechna doradca zawodowy WUP, pan Adrian Krzywkowskifirma Metalkunszt, pani Wiesława Petrykowska ekspert ZUS w Ciechanowie, pani Małgorzata Tokarska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, absolwenci kierunku Rolnictwo naszej Uczelni inż. Mateusz Ruszczyński i inż. Paweł Kaliszewski oraz pani Anna Czaplicka ekspert PUP Mława.
          Panel dyskusyjny zainicjowało wystąpienie Pana Marka Saganka Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie który zapewnił o życzliwym podejściu do podatnika i przedstawił metody wsparci młodego przedsiębiorcy przez Ciechanowski Urząd Skarbowy. Panel przerodził się gorącą dyskusję, w której czynny udział wzięli studenci i uczniowie zaproszonych szkół.
          Po spotkaniu w auli PWSZ uczestnicy przenieśli się do strefy doradczej i wystawienniczej, gdzie kontynuowano rozmowy i prowadzono wymianę doświadczeń.
          Do odwiedzenia stoisk zapraszali : Ciechanowska Filia WUP w Warszawie, PUP Ciechanów, MJWPU w Ciechanowie, CEiPM OHP w Ciechanowie, ZUS w Ciechanowie, KRUS w Ciechanowie, PCPR w Ciechanowie, WTZ w Ciechanowie, MODR Oddział Poświętne, Metal Kunszt Adrian Krzywkowski, firma LUBAS Poliuretany.
          III Akademickie Targi Pracy po raz kolejny okazały się udanym wydarzeniem integrującym Uczelnię, pracodawców i instytucje rynku pracy. Targi już przyniosły wymierne korzyści w postaci nawiązania wielu nowych kontaktów między uczelnią a pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

stopka