kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 18 styczeń 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

W dniu 14 października 2016 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tym razem miejscem wydarzenia była Mława.

DSC 0768Inaugurację rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i Gaude Mater Polonia. Otwarcia uroczystości   dokonał   Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner   który powitał licznie przybyłych gości, studentów i pracowników Uczelni. Wyjątkowo bo w języku koreańskim został powitany J.E. Ambasador Republiki Korei w Polsce J.E. Ji-in Hong.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia J.M. Rektor zaznaczył że nasza Uczelnia w rozpoczynającym się roku osiągnęła najwyższą w dotychczasowej jej historii liczbę studentów. Oznacza to, że tegoroczna rekrutacja była bardzo dobra i zakończona została na poziomie latach poprzednich. Rektor podkreślił znaczenie owocnej, od lat kontynuowanej współpracy z uczelniami patronackimi, a jak również wzorowej współpracy ze środowiskami lokalnymi, samorządami, pracodawcami, szkołami ponadgimnazjalnymi. Pan Rektor podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój szkoły, a studentom życzył sukcesów w nauce i radości z każdego dnia spędzonego w Uczelni.

           Interesujące wystąpienie w języku polskim zaprezentował prezes LGElectronics Sihwan Park.Głos zabrał również J. M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który w swoim wystąpieniu wskazał na ważną rolę uczelni regionalnych jaką jest PWSZ w Ciechanowie, kształcąca na poziomie inżynierskim i licencjackim. W imieniu parlamentarzystów głos zabrał Senator Jan Maria Jackowski.
Po wystąpieniach przyszedł czas na immatrykulację. Studenci złożyli ślubowanie, a Rektor wręczył   indeksy dziewięciu studentom pierwszego roku ciechanowskiej PWSZ.   Po immatrykulacji głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studentów Bartosz Budny.
Najlepsi studenci  z poszczególnych kierunków zamieszkali w Ciechanowie, Mławie, gm. Ciechanów, gm. Opinogóra otrzymali nagrody. Nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanowa wręczył Marcie Zagrobie z kierunku Pielęgniarstwo i Łukaszowi Ozdarskiemu z kierunku Informatyka, sekretarz miasta Marcin Burchacki. Nagrodę Burmistrza Miasta Mława otrzymała Izabella Litka z kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, nagrodę Wójta Gminy Ciechanów Maciej Żółtański z kierunku rolnictwo , nagrodę Wójta gm. Opinogóra Aleksandra Karczewska z kierunku pedagogika, nagrodę Prezesa LG Elektronics Mława Krzysztof Mrozek z kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Nagrodę prof. dr hab. Grażyny Skotnickiej wręczyła Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożena Ostrowska, nagrodę otrzymała Joanna Stempniak studentka III roku pielęgniarstwa.
Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, bardzo interesujący wykład inauguracyjny na temat „Przyszłość stosunków polsko - koreańskich” wygłosi gość specjalny J.E. Ambasador Republiki Korei w Polsce J.E. Ji-in Honga. Jako przejaw dobrych stosunków polsko – koreańskich poinformował o uruchomieniu jeszcze w październiku bieżącego roku bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa – Seul.

     Miłym akcentem były wręczane zaproszonym gościom bukietów kwiatów, przez przedszkolaki z przedszkola Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Ciechanowie.

Udział w uroczystości wzięli : parlamentarzyści RP, senator  Jan Maria Jackowski, pani poseł: Anna Cicholska,  Mirosław Koźlakiewicz - przewodniczący Konwentu naszej Uczelni.
Wiceprzewodnicząca sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesłwa Krawczyk
Kierownik delegatury MUW Krzysztof Bieńkowski
Ponadto w uroczystej inauguracji uczestniczyli Starostowie powiatów Ciechanowskiego Sławomir Morawski, Wicestarosta Mławski Barbara Gutowska, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski
Rektorzy uczelni.
Licznie zgromadzeni przedstawiciele nauki,  duchowieństwa, administracji i służb mundurowych.
Przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz firm współpracujących z naszą Uczelnią.

stopka