kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 17 maj 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

button 2

tekst alternatywny

 

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt MNiSW zakłada sześciomiesięczne praktyki studenckie, które powstaną z połączenia obecnie prowadzonych trzymiesięcznych praktyk obowiązkowych na studiach o profilu praktycznym (zwanych kursowymi) i dodatkowych trzymiesięcznych płatnych praktyk pilotażowych, realizowanych w ramach Projektu.
W projekcie obowiązuje tryb konkurencyjny. Studenci, instytucje (zakłady pracy) wraz z opiekunami zakładowymi oraz opiekunowie uczelniani, muszą przejść przez proces rekrutacji, by zakwalifikować się do projektu. Trzy procedury rekrutacyjne wraz z formularzem zgłoszeniowym, regulaminem i opisem projektu, znajdują się w ogłoszeniach na stronie Uczelni.

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie

Student zakwalifikowany do projektu może otrzymać stypendium przez okres 5 miesięcy, w wysokości 2.300,60zł za miesiąc praktyki, liczony jako 20 dni roboczych odbytej praktyki.

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego sposobu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który po odpowiednich regulacjach prawnych mógłby być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych, na pierwszym stopniu studiów na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Projekt będzie realizowany do czerwca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziekanatach wydziałów.

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem opracowanym i udostępnionym nam przez PWSZ w Elblągu, zawierającym podstawowe informacje o projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=lJ7thx63VMs

Szczegółowe informacje o projekcie, zawarte są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępne pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/program-praktyk-zawodowych-w-panstwowych-wyzszych-szkolach-zawodowych/

stopka