kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 18 styczeń 2019.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Współpraca PWSZ w Ciechanowie z „Otoczeniem Biznesowym”

       Przygotowując się do realizacji projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizujemy spotkania informacyjne z potencjalnymi Pracodawcami, w których studenci mogli by odbywać praktyki przewidziane w projekcie.

        W dniu 25 października 2016 roku, odbyło się spotkanie w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, w dniu 8 listopada 2016 roku odbędzie się spotkanie w Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

        W dniu 4 listopada odbyło się spotkanie w Wydziale Inżynierii i Ekonomii. Spotkanie Władz Uczelni i Władz Wydziału Inżynierii i Ekonomii z Kierownictwem firm i instytucji różnego typu - od firm z branży IT, poprzez firmy produkcyjne, aż po instytucje samorządowe i władze lokalne, reprezentowane przez Panią Joannę Potocką – Rak, Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanowa, było wspaniałą okazją do zacieśniania współpracy PWSZ w Ciechanowie z „Otoczeniem Biznesowym”. Dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie projektem. Zapraszamy firmy i instytucje działające na lokalnym rynku, do owocnej współpracy i uczestnictwa w procesie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stronie Uczelni.

stopka