kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

dobrystart


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 23 marzec 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz: 
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
tel./fax (23) 673 75 78 
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów 
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 
06-500 Mława 
ul. Warszawska 52 
tel./fax (23) 654 98 08 
wed@pwszciechanow.edu.p

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51  

 

Działalność Kół Naukowych

W dniu 22.11.2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Kół Naukowych naszej Uczelni za rok akademickim 2015/2016. W obecności Prorektora dr inżyniera Grzegorza Koca oraz Kierownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich Jana Niesiobędzkiego działające w naszej Uczelni Koła Naukowe przedstawiły swój dorobek.

W interesujących prezentacjach przedstawiony został zakres prac , rodzaj przeprowadzanych badań i uzyskane efekty. Informacje przedstawili, Aleksandra Ulatowska Organizacja Sportowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Anna Stempniak Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Dorota Pawlak Koło Naukowe Ekonomi, Martyna Chodkowska i Dawid Frankowski Naukowe Studenckie Koło Chemików, Małgorzata Dymkowska Koło Inżynierii Materiałowej , Patryk Młodzianowski i Paulina Cieślińska Koło Naukowe Informatyki Stosowanej, Milena Chojnacka Koło Przyszłych Inżynierów.  

 

stopka