kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 14 grudzień 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Konferencja - „ Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”.

           W dniu 2 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych - druga z cyklu - konferencja regionalna „ Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”.

Podczas konferencji przedstawiciel naszej Uczelni pani dr inż. Anita Szczykutowicz w interesujący sposób przedstawiła założenia i cele projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który będzie realizowany w naszej Uczelni.           
          Płatnymi praktykami w pierwszej turze projektu będzie objętych 218 studentów, zyskujących za miesiąc praktyk stypendium w wysokości 2300 zł. Także opiekunowie z zakładów pracy będą otrzymywali gratyfikację za sprawowaną opiekę nad studentami. Należy dodać, że praktyki służą wzbogaceniu procesu dydaktycznego realizowanego na uczelni, przygotowaniu studentów do konkretnych warunków danego zakładu pracy a tym samym w sposób naturalny powiązania studenta z przyszłym pracodawcą.

stopka