kandydat
student
pracownik
absolwent
biblioteka z

film
Film promocyjny

informator2018


identyfikator2

 

horyzont

  • Aktualizacja: 10 grudzień 2018.

KONTAKTY

Rektor:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 20 50
rektorat@pwszciechanow.edu.pl

Kanclerz:
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 673 75 78
kanclerz@pwszciechanow.edu.pl

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich
informacje o pomocy materialnej
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel. (23) 672 20 50 wew. 2011, 2012

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Jarosław Derbin
kontakt@de-jar.pl
Polityka prywatności PWSZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 9
tel./fax (23) 672 30 75 (23) 672 90 65
wie@pwszciechanow.edu.pl
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax (23) 672 22 13 (23) 674 37 04
wzk@pwszciechanow.edu.pl
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH
06-500 Mława
ul. Warszawska 52
tel./fax (23) 654 98 08
wed@pwszciechanow.edu.pl

DOM STUDENTA
06-400 Ciechanów
ul. Narutowicza 4 a
tel. (23) 672 42 51

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zatrudni na stanowiska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zatrudni na stanowiska:   

  -specjalistę do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

oraz w Dziale Kształcenia i Spraw Studentów pracownika na stanowisko  

  -starszego referenta ds. administracji    

 - dokumenty potwierdzające wykształcenie i dorobek zgodnie z wymaganiami a w tym oświadczenie o stanie pokrewieństwa i powinowactwa do II stopnia z pracownikami PWSZ w Ciechanowie oraz inne dokumenty  proszę składać w Rektoracie Uczelni, Ciechanów ul Narutowicza 9 pokój nr 131 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko …..”,  w terminie do 31.01.2017 roku do godziny 16.00. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które złożyły oferty przeprowadzona będzie w dniu 3.02.2017 roku od godziny 10.00 w pokoju 129. Uzgodnienie telefoniczne kolejności rozmów w dniu 2.02.br. w godzinach 13.00 do 16.00 tel. 23 672 20 50. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zadań do wykonywania znajdują się na stronie Uczelni www.pwszciechanow.edu.pl  w zakładce DLA PRACOWNIKA – KONKURSY

stopka