Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zatrudni na stanowiska

Utworzono: poniedziałek, 16, styczeń 2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zatrudni na stanowiska:   

  -specjalistę do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

oraz w Dziale Kształcenia i Spraw Studentów pracownika na stanowisko  

  -starszego referenta ds. administracji    

 - dokumenty potwierdzające wykształcenie i dorobek zgodnie z wymaganiami a w tym oświadczenie o stanie pokrewieństwa i powinowactwa do II stopnia z pracownikami PWSZ w Ciechanowie oraz inne dokumenty  proszę składać w Rektoracie Uczelni, Ciechanów ul Narutowicza 9 pokój nr 131 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko …..”,  w terminie do 31.01.2017 roku do godziny 16.00. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które złożyły oferty przeprowadzona będzie w dniu 3.02.2017 roku od godziny 10.00 w pokoju 129. Uzgodnienie telefoniczne kolejności rozmów w dniu 2.02.br. w godzinach 13.00 do 16.00 tel. 23 672 20 50. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i zadań do wykonywania znajdują się na stronie Uczelni www.pwszciechanow.edu.pl  w zakładce DLA PRACOWNIKA – KONKURSY