You are here: HomeAktualnościZagraniczne uczelnie partnerskie - wymiana studentów

ERASMUS+

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Zagraniczne uczelnie partnerskie - wymiana studentów

LISTA UMÓW DOTYCZĄCA WYMIANY STUDENTÓW
PODPISANYCH PRZEZ PWSZ W CIECHANOWIE Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Lp. Nazwa instytucji partnerskiej Kraj Kierunek
1. Universitat de les Illes Baleares, Palma
(E PALMA01)
Hiszpania Elektronika
Ekonomia
2. Prof. Dr. Arsen Zlatarov University, Bourgas
(BG BOURGAS02)
Bułgaria Pielęgniarstwo i położnictwo
Ekonomia
Elektronika
Edukacja
3. Kilis 7 Aralik Universitesi, Kilis
(TR KILIS01)
Turcja Pielęgniarstwo i położnictwo
Ekonomia
4. Vilniaus Kolegija (University of Applied Sciences), Vilnius
(LT VILNIUS10)
Litwa Elektronika
5. Czech University of Life Sciences Prague (Faculty of Engineering)
(CZ PRAHA02)
Czechy Inżynieria
6. Zilinska Univerzita v Ziline (Faculty of Management Science and Informatics), Zilina (SK ZILINA01) Słowacja Elektronika
Technologie informacyjne i komunikacyjne

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania swoich zgłoszeń.

Na wyjazdy od 1 października 2014 zgłoszenia można składać do 10 czerwca 2014!

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pok. 203,
tel. 23 672 20 50 wew. 2031, e-mail: erasmus@pwszciechanow.edu.pl

stopka