Jesteś tutaj: HomeAktualności

Realizacja projektu „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”

W miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. został przeprowadzony pierwszy etap badania kompetencji, w którym wzięło udział 146 studentów zakwalifikowanych do projektu: „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” przy pierwszym naborze na rok akademicki 2018/2019. Celem pierwszego etapu badania było zakwalifikowanie studentów do udziału w warsztatach interpersonalnych lub analitycznych. Badania prowadzi w formie umowy cywilno - prawnej Specjalista ds. badania kompetencji wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie indywidualnych raportów zostały sporządzone listy studentów celem udziału w warsztatach interpersonalnych (78 osób) lub analitycznych (68 osób).

W dniu 22.05.2018 r. rozpoczęto realizację zadania

Zadanie 1 - Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

W ramach zadania nr 1

Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla studentów biorących udział w projekcie „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie

ue pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pragniemy poinformować, że Uczelnia po złożeniu Wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Projektu: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach POWR. 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Kompetentni i...

stopka