Jesteś tutaj: HomeAktualności

button 2

tekst alternatywny

"Młodzi - Ambitni - Kompetentni" ? w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

       W dniu 20 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" realizowany w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regeneracja.
         Licznie przybyłych uczestników projektu wraz z rodzicami powitali   mgr inż. Piotr Wójcik, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie i mgr inż. Barbara Jank , Prodziekan Wydziału Ekonomii i Inżynierii.

Czytaj więcej: "Młodzi - Ambitni...

Informacja dla studentów.

"Informujemy, iż realizacja projektu „Nowocześni i kompetentni w PWSZ w Ciechanowie” ujęta w planie zajęć w poniedziałki dotyczy tylko i wyłącznie studentów zakwalifikowanych do ww. projektu. Studenci biorący udział w projekcie o terminach zajęć będą informowani drogą mailową. Biuro projektów PWSZ w Ciechanowie"

W dniu 22.05.2018 r. rozpoczęto realizację zadania

Zadanie 1 - Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

W ramach zadania nr 1

Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla studentów biorących udział w projekcie „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2018 r.

           Ogłoszenie z dnia 28.08.2018 r. o przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów interpersonalnych i analitycznych dla studentów biorących udział w projekcie „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”.

           

Od dnia 24.09.2018 r. rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” w formie warsztatów interpersonalnych i analitycznych. Zgodnie z zadeklarowanym przez studentów udziałem w projekcie ukończenie warsztatów interpersonalnych w wymiarze 16 godz. dydaktycznych lub analitycznych w wymiarze 16 godz. dydaktycznych jest obowiązkowym wymogiem udziału w dalszych szkoleniach. Zajęcia będą się odbywały w grupach wg przyjętego harmonogramu w siedzibie Uczelni ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów. Obecność obowiązkowa zgodnie ze złożoną deklaracją. Szczegółowe informacje zostaną rozesłane drogą mailową do każdego z uczestników warsztatów.

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia...

Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie

ue pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pragniemy poinformować, że Uczelnia po złożeniu Wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Projektu: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach POWR. 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Kompetentni i...

Realizacja projektu ?Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie?

W miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. został przeprowadzony pierwszy etap badania kompetencji, w którym wzięło udział 146 studentów zakwalifikowanych do projektu: „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” przy pierwszym naborze na rok akademicki 2018/2019. Celem pierwszego etapu badania było zakwalifikowanie studentów do udziału w warsztatach interpersonalnych lub analitycznych. Badania prowadzi w formie umowy cywilno - prawnej Specjalista ds. badania kompetencji wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie indywidualnych raportów zostały sporządzone listy studentów celem udziału w warsztatach interpersonalnych (78 osób) lub analitycznych (68 osób). Badanie kompetencji odbywało się z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szanskobiet  i mężczyzn.

stopka