Jesteś tutaj: HomeAktualności"Młodzi - Ambitni - Kompetentni" ? w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

button 2

tekst alternatywny

button

 

"Młodzi - Ambitni - Kompetentni" ? w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

       W dniu 20 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" realizowany w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regeneracja.
         Licznie przybyłych uczestników projektu wraz z rodzicami powitali   mgr inż. Piotr Wójcik, Kanclerz PWSZ w Ciechanowie i mgr inż. Barbara Jank , Prodziekan Wydziału Ekonomii i Inżynierii.

         Uczestnicy podzieleni na osiem grup, według wieku od 6 do 16 lat, zaraz po inauguracji, rozpoczęli zajęcia dydaktyczne. Zajęcia z Modułu ICT, kształtujące kompetencje informacyjno – komunikacyjne przeplatały się z zajęciami z Modułu Matematyczno – Przyrodniczego.
         W każdej Grupie, oprócz prowadzącego zajęcia Wykładowcy PWSZ w Ciechanowie, był Opiekun zapewniający wsparcie Młodym Odkrywcom. Laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe i sale dydaktyczne PWSZ w Ciechanowie były miejsce realizacji zajęć.
         Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży

w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego:, są to kompetencje:

  • informatyczne,
  • matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywne,
  • przedsiębiorcze,
  • krytycznego myślenia.

          Do końca roku 2018, zrealizowane zostaną moduły kształcenia dotyczące kompetencji informatycznych i matematyczno – przyrodniczych. Pozostałe moduły kształcące rozwijania pozostałych kompetencji będą rozwijane, do czerwca 2019 roku.

            Harmonogram i informacje o projekcie znajdują się na stronie
http://pwszciechanow.edu.pl/index.php/projekty-unijne/mlodzi-ambitni-kompetentni

stopka