Jesteś tutaj: HomeAktualnościZajęcia „Ziemia czy ziemniak- rzecz o geodezji i kartografii ”

Zajęcia „Ziemia czy ziemniak- rzecz o geodezji i kartografii ”

Ziemia czy ziemniak – rzecz o geodezji i kartografii

Monika Michalak

Opis zajęć:

1. Zapoznanie się z historią wyobrażeń ludzi na temat kształtu i wyglądu Ziemi na przestrzeni wieków. Prezentacja wizerunków Ziemi od dysku utrzymywanego na grzbietach zwierząt po dziś znany i wykorzystywany globus.

2. Przegląd pierwszych map obrazujących kształt Ziemi jak również średniowiecznych planów miast.

3. Wyjaśnienie pojęć: topografiia - czyli nauka o tym w jaki sposób pozyskiwać informację o otaczającym nas świecie, obiektach które na nim występują takich jak budynki, drogi, roślinność, mosty itd. kartografiia - czyli nauka o tworzeniu map, o zasadach jakie rządzą poprawnym zobrazowaniem informacji zebranych przez topografa na arkuszu mapy.

image002

4. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z mapą: godło mapy, nazwa arkusza mapy, ramka mapy i treść mapy, obiekty odwzorowane na mapie, które swój opis mają w legendzie mapy, skala mapy czyli informacja o tym o ile mniejsze są obiekty prezentowane na mapie w stosunku do rzeczywistych obiektów, które symbolizują.

5. Wprowadzenie pojęć związanych z 'nowoczesną' mapą w postaci cyfrowej czyli ortofotmapą. Wyjaśnienie procesu tworzenia ortofotmapy, która powstaje ze zdjęć wykonanych fotogrametryczną kamerą lotniczą z samolotu z wykorzystaniem także informacji o wysokości terenu na danym obszarze.
Prezentacja modelu samolotu z zainstalowaną wewnątrz kamerą wykonującą zdjęcia - model bezzałogowy.
Budowa bloku z fotogrametrycznych zdjęć pionowych w postaci analogowej wykonanych w pokryciu podłużnym 60%. Bloki zdjęć po złożeniu prezentowały zwarty teren wiejski i pozwalały zrozumieć ideę zastąpienia pracy topografów przez pozyskanie informacji o terenie na drodze wykonania zdjęć fotogrametrycznych z samolotu.
Wykonanie kolorowych map warstwicowych na kalce technicznej z wykorzystaniem modelu wzniesienia. Zadanie pozwalało zrozumieć ideę tworzenia map warstwicowych jako jednej z metod odzwierciedlenia informacji o wysokości terenu na danym obszarze.
Prezentacja przykładowej ortofotomapy jako produktu finalnego, powstałego w wyniku złożenia bloku zdjęć fotogrametrycznych i zapisanej cyfrowo informacji o wysokości terenu.

6. Przekazanie kompletów złożonych z kalki technicznej i wydrukowanych fragmentów zdjęcia do pracy samodzielnej w domu polegającej na wykonaniu własnej mapy na drodze zastępowania obiektów widocznych na zdjęciu symbolami z legendy mapy oraz dodaniu niezbędnych elementów mapy (np. godło, skala, ramka mapy), o których była mowa na zajęciach.

stopka