Plan zajęć 2015/2016

Utworzono: czwartek, 29, październik 2015

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Plan z dn. 05.11.2015 r.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne (1 rok)

Bezpieczeństwo wewnętrzne - niestacjonarne (1 rok)

Elektronika i telekomunikacja - stacjonarne (1 rok)

W związku z utworzeniem kont na platformie moodle dla studentów 1-go roku, kolejne plany zajęć oraz bieżące informacje zamieszczone będą na w/w platformie (http://pwszciechanow.home.pl/wht/)