Jesteś tutaj: HomeAktualnościRelacja z Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych

Prezentacje kierunków

Dzi otwrolnictwo prezentacja

 

button 2

tekst alternatywny

button

 

Relacja z Konkursu Wiedzy i Umiejętności Technicznych

image204710 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbył się konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowany przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.
Celem konkursu było:

 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką,
 • promowanie kierunku technicznego jakim jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Uczestników przywitał kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr inż. Barbara Jank.

Pierwsza edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół ponadgimnazjalnych, gdyż uczestnictwo zgłosiło 8 placówek ponadgimnazjalnych:

 • Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie,
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie,
 • Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie,
 • Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Mławie,
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku,
 • Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie,
 • Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Podczas zawodów uczestnicy konkursu startowali w dwóch etapach:

 • wiedzy teoretycznej,
 • umiejętności praktycznych.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:

 • części teoretycznej - zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
 • zadań praktycznych - łączenia prostych obwodów prądu stałego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych,  czytania rysunków technicznych, konfiguracji układów pompowych, kierowania pojazdami mechanicznymi oraz rozpoznawania materiałów po ich właściwościach.

Zakres merytoryczny pytań i zadań obu etapów jest skorelowany z podstawami programowymi kształcenia w następujących zawodach:

 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanizacji rolnictwa,

Pierwszy etap konkursu przygotowany został w formie 20 pytań (po 3 minuty na każde pytanie zadawane jednocześnie wszystkim zespołom), za które można było otrzymać 40 pkt (2 punkty za każdą dobrą odpowiedź na zadane pytanie). Dodatkowo zespół który pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie otrzymywał 1 pkt.

Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 6 zespołów z najlepszymi wynikami z etapu pierwszego.

Drugi etap konkursu przygotowany został w formie 6 zadań praktycznych (po 10 min na każde zadanie realizowane równolegle w 6 pomieszczeniach) za które można było otrzymać 60 pkt (1 zadanie zrealizowane w wyznaczonym czasie - 10 pkt). Dodatkowo za zakończone powodzeniem i przed upływem wyznaczonego czasu zadanie praktyczne zespół otrzymywał +1 pkt za każdą minutę.

W trakcie zmagań zespołów kibice, a zakończeniu zadań uczestnicy konkursu uczestniczyli w zorganizowanych wykładach dydaktycznych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi z przemysłu, pokazach oraz zwiedzaniu bazy laboratoryjnej PWSZ w Ciechanowie.

Wykład na temat oświetlenia samochodowego i efektywności energetycznej wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Tomczuk.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przedstawiciela firmy T4B Group, Piotra Naszkowskiego – mieszkańca ziemi Ciechanowskiej, który opowiedział o perspektywach pracy po studiach technicznych oraz osiągnięciach zawodowych Ciechanowianina na arenie krajowej i międzynarodowej.

Prezentację firmy Lubas Poliuretany przedstawił przedstawiciel tej firmy Łukasz Gniady – absolwent PWSZ Ciechanów, kierownik działu produkcyjnego, który opowiedział uczestnikom o perspektywach pracy po studiach technicznych.

Na placu parkingu za gmachem głównym PWSZ podczas całego dnia odbywały się pokazy edukacyjne m. in. pokazy nowoczesnych urządzeń i technik spawania firm: Fronius, Supra Elco, Linde Gaz Polska które przygotowały dla uczestników imprezy konkurs spawania.

Ponadto na parkingu został przygotowany tor gokartowy na którym zorganizowany został konkurs jazdy na czas gokartem elektrycznym oraz pozakonkursowe przejażdżki.

Konkursem opiekowali się pracownicy Zakładu MiBM w składzie:

 • dr inż. Tomasz Dzik,
 • prof dr hab inż. Piotr Tomczuk
 • prof dr hab inż. Marcin Rychter
 • dr inż. Zbigniew Szymaniak,
 • dr inż. Jacek Łączyński
 • mgr inż. Rafał Górski,
 • mgr inż. Wiesław Śladowski,
 • mgr inż. Grzegorz Michalski,
 • mgr inż. Wojciech Sosnowski,
 • mgr inż. Przemysław Krawczyk,
 • studenci II i III roku MiBM

Po pierwszym etapie konkursu (wiedzy teoretycznej) ranking szkół wyglądał następująco:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie - 36 pkt,
 2. Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Mławie - 35 pkt,
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku - 34 pkt,
 4. Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie - 34 pkt,
 5. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie - 32 pkt,
 6. Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - 26 pkt,
 7. Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie - 25 pkt,
 8. Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie - 22 pkt.

Zmagania uczestników zakończyły się następującym rankingiem:

 1. Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Mławie - 124 pkt,
 2. Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku - 121 pkt,
 3. Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie - 111 pkt,
 4. Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie - 105 pkt,
 5. Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie - 91 pkt,
 6. Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - 84 pkt,

Zwycięzcą okazał się Zespół Szkół nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Mławie w składzie:

 • Rykowski Łukasz - klasa 4TE
 • Marcinkowski Piotr - klasa 4TE
 • Lewandowski Adrian - klasa 3TE

Opiekunem zespołu był mgr inż. Marek Próchniak (nauczyciel elektronicznych przedmiotów zawodowych).

Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku w składzie:

 • Gut Cezary  - klasa III Technik mechatronik
 • Niedźwiecki Stanisław  - klasa III Technik mechatronik
 • Załoga Tomasz - klasa III Technik mechatronik

Opiekunem zespołu był Tadeusz Więcław.

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie w składzie:

 • Kamil Luma - klasa III Technikum mechaniczne
 • Arkadiusz Gadomski - klasa III Technikum mechaniczne
 • Piotr Olszewski - klasa III Technikum mechaniczne

Opiekunem zespołu był Piotr Lemecha.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez JM Rektora PWSZ  w Ciechanowie:

 • za I miejsce członkowie zespołu otrzymali Tablet 10”, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,
 • za II miejsce członkowie zespołu otrzymali Tablet 7”, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,
 • za III miejsce członkowie zespołu otrzymali kalkulatory naukowe, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,

Zwycięzcy konkursu spawania oraz konkursu jazdy na czas gokartem elektrycznym zostali uhonorowani zestawami edukacyjnymi związanymi z odnawialnymi źródłami energii oraz drobnymi upominkami i dyplomami.

Wszyscy opiekunowie zespołów otrzymali również drobne upominki od sponsorów.

Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem pucharów, nagród i dyplomów przez JM Rektora PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszka Zygnera oraz kierownika Zakładu MiBM dr inż. Tomasza Dzika.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim szkołom za udział i sportową rywalizację w konkursie Wiedzy i Umiejętności Technicznych oraz firmom z przemysłu za wsparcie tego wydarzenia!

stopka