Jesteś tutaj: HomeAktualnościKONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ?Jakość Energii Elektrycznej (JEE)?

Prezentacje kierunków

Dzi otwrolnictwo prezentacja

 

button 2

tekst alternatywny

button

 

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ?Jakość Energii Elektrycznej (JEE)?

W dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. ”Jakość Energii Elektrycznej (JEE)” zorganizowana przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn we współpracy z partnerem merytorycznym firmą IPP. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z jakością energii elektrycznej, innowacyjnym rozwiązaniom systemowych w tym obszarze, ekonomią tego zagadnienia oraz aktualnym zmianom formalno-prawnym. Uczestnicy konferencji zostali przywitani przez Kanclerza PWSZ w Ciechanowie mgr Piotra Wójcika oraz kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasza Dzika. Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrali prelegenci.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli świata nauki z Politechniki Warszawskiej i PWSZ w Ciechanowie oraz biznesu reprezentowanego przez firmy: ABB, PAŻP, BPC, Norcospectra, Curtis, Enex, Decorglass, Rackwell Automation, T4B, IPP, Lubas Poliuretany, Luka, Fanar, Metaltech, Prodmet. Wygłoszono 17 prezentacji w VI panelach, w których poruszono aspekty techniczne, ekonomiczne i formalno-prawne.

Podczas konferencji kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn zaprezentował wdrożony w siedzibie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 system monitorowania JEE. Omówiono na przykładzie uczelni możliwości takiego systemu i zaprezentowano wnioski i rekomendacje jakie zauważono już po 3 miesiącach jego funkcjonowania. Na bazie tych danych przygotowywane są działania, po wdrożeniu których możliwe będzie osiągnięcie wymiernych oszczędności finansowych i zlikwidowanie problemów w obszarze jakości energii elektrycznej.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, podczas której kontynuowano dyskusje i tematykę poruszaną na obradach w ciągu dnia.

Wystąpienia i wyciągane wnioski miały charakter praktyczny i poparte były ciekawymi przykładami z przemysłu. Prelegenci opierając się na własnych doświadczeniach omawiali przypadki ukazujące funkcjonowanie systemów jakości energii elektrycznej, opisujące najnowocześniejsze urządzenia i aparaturę pomiarową oraz ciekawe formy finansowania przedsięwzięć z tego obszaru.

Konferencję podsumował Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii oraz kanclerz PWSZ w Ciechanowie, dziękując wszystkim uczestnikom za wymianę wielu doświadczeń, uwag i wniosków.

stopka