Jesteś tutaj: HomeAktualnościStudenci kierunku Inżynierii Środowiska na wycieczce w stacji uzdatniania wody

Prezentacje kierunków

Dzi otwrolnictwo prezentacja

 

button 2

tekst alternatywny

button

 

Studenci kierunku Inżynierii Środowiska na wycieczce w stacji uzdatniania wody

14 kwietnia 2018 r. studenci III roku Inżynierii Środowiska razem z opiekunem dr inż. Alicją Urbanowicz zapoznali się z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody „Zachód” oraz oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie. Drugie zajęcia laboratoryjne studenci zrealizowali 19 maja 2018 r. na terenie stołecznych kompleksów komunalnych w Warszawie i odwiedzili stację uzdatniania wody „Filtry” oraz największą w Polsce oczyszczalnię ścieków „Czajka”. Bezpośredni kontakt z rzeczywistymi obiektami stanowił uzupełnienie wiedzy teoretycznej, przekazanej studentom podczas wykładów.

Odwiedzone zakłady uzdatniania wody różniły się między sobą prowadzonymi procesami technologicznymi w zakresie oczyszczania wody oraz rodzajem źródeł ujmowanych wód. W Olsztynie, w istniejącej od 119 lat stacji wodociągowej, uzdatniana jest woda głębinowa, pobierana z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych. Wyposażenie zmodernizowanej osiem lat temu stacji uzdatniania składa się z aeratorów, poziomych, ciśnieniowych filtrów pospiesznych, urządzeń do pomiaru i dezynfekcji wody oraz pompowni. Zakład warszawski „Filtry” zajmuje się uzdatnianiem wody infiltracyjnej, ujmowanej systemem drenów ułożonych promieniście pod dnem koryta Wisty. Procesy zachodzące na poszczególnych urządzeniach ciągu technologicznego uzdatniania wody to: ozonowanie, koagulacja siarczanem glinu, filtracja na węglu aktywnym oraz filtracja pospieszna i powolna, wykonywane na złożach wypełniających otwarte filtry grawitacyjne. Ostatnim elementem procesu jest stacja dezynfekcji wody. W 2012 roku zabytkowe filtry powolne uznano za pomnik historii. Procesy uzdatniania wody, w prezentowanych stacjach, kontrolowane są w sterowniach.
Kolejne oglądane podczas zajęć obiekty to oczyszczalnie ścieków. Zarówno olsztyńska oczyszczalnia ścieków, jak i znacznie większa od niej warszawska „Czajka”, realizują metodę II-stopniowego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków
z redukcją substancji biogennych. Obie oczyszczalnie posiadają bogatą w różnorodne urządzenia gospodarkę osadami ściekowymi, skratkami i piaskiem. Szczególną uwagę zwrócili studenci na uszczelnienie urządzeń mechanicznej części oczyszczania ścieków w oczyszczalni „Czajka”. Dzięki temu rozwiązaniu zanieczyszczone substancjami złowonnymi powietrze, gromadzące się w budynku krat oraz w obrębie wolnych przestrzeni pomiędzy lustrem ścieków w piaskownikach i osadnikach wstępnych, a przykryciem, usuwane jest systemem kanałów wentylacyjnych do niezależnego budynku, wyposażonego w instalację umożliwiającą oczyszczanie powietrza z tych substancji. Obie oczyszczalnie posiadają instalacje do produkcji, oczyszczania i przetwarzania gazu, pozyskiwanego w procesie fermentacji osadów. Procesy realizowane w poszczególnych obiektach, każdej z wymienionych oczyszczalni, nadzorowane są w sterowniach.
Zajęcia terenowe poszerzyły w znacznym stopniu wiedzę studentów w tematyce uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także przekonały do konieczności wyposażenia tych urządzeń w instalacje towarzyszące, umożliwiające bezpieczną i zgodną z przepisami ochrony środowiska i BHP eksploatację oczyszczalni, ujęć i stacji uzdatniania wody.

stopka