Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowe

Sympozjum „Wokół człowieka. Wybrane problemy społeczne w kontekście polityki społecznej oraz pracy socjalnej”

W dniu 23.04.2018 Zakład Pracy Socjalnej Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych (WOZiNH) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zorganizował sympozjum pt. „Wokół człowieka. Wybrane problemy społeczne w kontekście polityki społecznej oraz pracy socjalnej”. Spotkanie stanowiło przyczynek do wymiany doświadczeń, wiedzy między praktykami pracy socjalnej a kadrą dydaktyczną oraz studentami. Celem spotkania była także popularyzacja wśród młodzieży zagadnień związanych z pracą socjalną, kreowanie wizerunku pracownika socjalnego oraz refleksja na temat aktualnych problemów społecznych. Sympozjum skupiało się wokół takich zagadnień szczegółowych jak ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, uzależnienia, psychomanipulacja, dylematy i wyzwania współczesnej polityki społecznej, praktyka pracy socjalnej.

Czytaj więcej: Sympozjum „Wokół...

XVIII OGÓLNOPOLSKA I VIII IM. DR N. MED. JANINY FETLIŃSKIEJ INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „MÓZG – UMYSŁ – UCZENIE SIĘ”

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się” przeszła już do historii... Zgromadziła przedstawicieli świata nauki - profesorów i studentów - z Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, PWSZ w Płocku, Włocławku i Ciechanowie, Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Wygłoszono 24 referaty w III sesjach planarnych oraz zaprezentowano 19 posterów w studenckiej sesji plakatowej.

Czytaj więcej: XVIII...

Mózg – umysł – uczenie się

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ ul. Wojska Polskiego 51 Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT II

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja zostanie poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów! Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych.

Proponowane tematy sesji:

1. Mózg jako najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego i jego najważniejsze funkcje: sterowania, nadzorowania działania, a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięci i uczenia się:

 • Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – symptomy, przyczyny, diagnozowanie, zapobieganie, leczenie, rokowania, stosowane terapie, funkcjonowanie ludzi z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Dyzartria jako jeden z typów zaburzeń mowy, wynikający z dysfunkcji aparatu wykonawczego (języka, podniebienia, gardła, krtani); problematyka tzw. mowy dyzartrycznej, zjawisko anartrii,
 • Dyslalia – to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych czy zjawisko dotyczące tylko aspektu artykulacyjnego języka?

2. Umysł jako ogół aktywności mózgu ludzkiego:

 • Spostrzeganie, myślenie i zapamiętywanie w dobie inwazji i rozwoju mediów elektronicznych,
 • Odczuwanie emocji, uczenie się i regulowanie uwagi w wirtualnym świecie technologii cyfrowej,
 • Modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu jako domena kognitywistyki,
 • Neuronauka w psychoterapii.

3. Uczenie się jako proces nabywania określonej wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym – najnowsze orientacje metodologiczne i dydaktyczne:

 • wykorzystywanie wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania,
 • procesy neuroedukacyjne jako źródło zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się,
 • opisywanie uczenia się jednostki z perspektywy procesów neuronowych w mózgu i konstruowanie metod nauczania opartych na aktualnych badaniach mózgu,
 • znaczenia emocji i motywacji w nauczaniu dzieci i młodzieży,
 • konektywizm i idee konstruktywistyczne jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego.

Do zobaczenia w Ciechanowie !
dr n. hum. Bożena Ostrowska
Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

Marta Zagroba i Aleksandra Kwiatkowska z III roku pielęgniarstwa finalistkami międzyuczelnianej IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Po raz kolejny studenci kierunku pielęgniarstwo przystąpili do rywalizacji w międzyuczelnianej IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w której w tym roku uczestniczy 11 uczelni wyższych.

W I etapie, w dniu 27 lutego 2018 roku uczestniczyło 21 studentów III roku pielęgniarstwa naszej, ciechanowskiej uczelni. Studenci rozwiązywali test składający się z 60-ciu pytań.

Czytaj więcej: Marta Zagroba...

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ
ul. Wojska Polskiego 51

Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

 
KOMUNIKAT I

Do pobrania:
1. Karta zgłoszenia i prezentacji pracy.
2. Karta biernego uczestnictwa.

stopka