Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweMarta Zagroba i Aleksandra Kwiatkowska z III roku pielęgniarstwa finalistkami międzyuczelnianej IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

button 2

tekst alternatywny

Marta Zagroba i Aleksandra Kwiatkowska z III roku pielęgniarstwa finalistkami międzyuczelnianej IX Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Po raz kolejny studenci kierunku pielęgniarstwo przystąpili do rywalizacji w międzyuczelnianej IX Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w której w tym roku uczestniczy 11 uczelni wyższych.

W I etapie, w dniu 27 lutego 2018 roku uczestniczyło 21 studentów III roku pielęgniarstwa naszej, ciechanowskiej uczelni. Studenci rozwiązywali test składający się z 60-ciu pytań.

Do II etapu zakwalifikowało się łącznie 6 osób z najwyższą liczbą punktów:

  • Marta Zagroba (53)
  • Aleksandra Kwiatkowska (52)
  • Marek Łęgowski (47)
  • Alicja Gawlińska (43)
  • Katarzyna Olsztyn (43)
  • Marzena Salamon (42)

Kolejny, II etap międzyuczelnianej IX Olimpiady Pielęgniarskiej, odbył się 20 marca 2018 r. o godzinie 8:30, równocześnie we wszystkich 11 uczelniach biorących w niej udział.

Polegał na pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie opisu przypadku. Członkowie Komitetu Olimpiady oceniali w tym etapie:

  1. trafność i formę postawienia diagnozy pielęgniarskiej
  2. trafność wyłonienia celu działania
  3. przedstawienie adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich
  4. umiejętność posługiwania się językiem medycznym.

Za każdy etap Procesu Pielęgnowania, uczestnik mógł otrzymać od 1-5 punktów (max. 20 punktów). Do III etapu Olimpiady w każdej uczelni przechodzi TYLKO 2 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W II etapie uczestniczyło 5-cioro studentów. Poziom Olimpiady był bardzo wyrównany, a punktacja wynosiła od 18 do 20 pkt.

Ciechanowską uczelnię podczas III etapu Olimpiady w PWSZ w Krośnie w dniu 8 maja reprezentować będą: Marta Zagroba (20 pkt.) oraz Aleksandra Kwiatkowska (19,5 pkt.)!

Finalistkom i wszystkim uczestnikom II etapu Olimpiady serdecznie gratulujemy!

stopka