Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweXVIII OGÓLNOPOLSKA I VIII IM. DR N. MED. JANINY FETLIŃSKIEJ INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ?MÓZG ? UMYSŁ ? UCZENIE SIĘ?

button 2

tekst alternatywny

button

 

XVIII OGÓLNOPOLSKA I VIII IM. DR N. MED. JANINY FETLIŃSKIEJ INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ?MÓZG ? UMYSŁ ? UCZENIE SIĘ?

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się” przeszła już do historii... Zgromadziła przedstawicieli świata nauki - profesorów i studentów - z Polskiej Akademii Nauk, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, PWSZ w Płocku, Włocławku i Ciechanowie, Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Wygłoszono 24 referaty w III sesjach planarnych oraz zaprezentowano 19 posterów w studenckiej sesji plakatowej.

XVIII Konferencja odbyła się 20 kwietnia 2018 roku i organizowana była tym razem przez Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ Ciechanów. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, równocześnie opiekun naukowy kierunku pedagogika PWSZ w Ciechanowie. Konferencja obradowała pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora PWSZ Ciechanów, prof. dr hab. Leszka Zygnera, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, Wojewody Mazowieckiego, Zdzisława Sipiery i Starosty Powiatu Ciechanowskiego, Sławomira Morawskiego. Współorganizatorami Konferencji byli: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz zakłady naukowe działające w strukturach Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych i studenckie koła naukowe.

W centrum uwagi XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się” postawiono dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja poświęcona więc była powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

W części plenarnej wygłoszono niezwykle interesujące referaty oddające interdyscyplinarny charakter całego spotkania, jak też skupiające uwagę uczestników na istotnych zagadnieniach zdrowia i edukacji w świecie cyfrowych technologii. Prof. dr hab. Ryszarda Cierzniewska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i zarazem z PWSZ w Ciechanowie wprowadziła uczestników do problematyki Konferencji referatem „Przemiany życia jednostki i społeczeństwa i wynikające z nich potrzeby edukacyjne”. Z kolei prof. zw. dr hab. Andrzej Ziemba z Polskiej Akademii Nauk i PWSZ w Ciechanowie ukazał aspekt medyczny konferencyjnej problematyki poprzez referat „Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym”. Prof. dr hab. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił referat „Czy ludzki mózg przystosowany jest do uczenia się w epoce cyfrowej?”, w części wygłaszając go poprzez łączenie się z Internetem i włączenie poprzez wykorzystanie mediów elektronicznych wszystkich uczestników do współtworzenia wystąpienia. Na koniec tej części swoje przedłożenie przedstawił ks. dr Wojciech Kućko z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, stawiając w tytule wystąpienia prowokujące do dyskusji pytanie ”Czy iPad ma duszę? Etyczne aspekty współczesnych form komunikacji elektronicznej”. Pozostałe referaty wygłaszano już w dwóch plenarnych sesjach roboczych.

Konferencji towarzyszyło też wydarzenie, jakim było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego adresowanego do dzieci z ciechanowskich szkół pod nazwą „Mój mózg”. Wręczono nagrody, które ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Przeprowadzono też warsztaty edukacyjne dla studentów, przygotowane przez firmę edukacyjną „Savoir7”.

XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa może być uznana za udane spotkanie naukowo-szkoleniowe, ukazujące przy tym możliwość nie tylko organizacyjnego, ale przede wszystkim intelektualnego i naukowego współdziałania różnorodnych dyscyplin funkcjonujących na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych – pielęgniarstwa, pedagogiki i pracy socjalnej - w wymiarze nie tylko lokalnym, ale też ogólnopolskim.

stopka