„Wiosna Teatralna” studentów kulturoznawstwa

W piątek 19 kwietnia studenci kulturoznawstwa uczestniczyli w przedsięwzięciu kulturalnym pod nazwą „Płońska Wiosna Teatralna 2013”, zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz działające przy nim grupy teatralne: „Teatr Sześciu Dębów” i „Karton”. W zamierzeniu organizatorów spotkania z teatrem przy herbacie miały trafić do widzów w różnym przedziale wiekowym i z różnymi oczekiwaniami. Teatralne wydarzenia w Płońsku łączyły pokolenia. 

Studenci kulturoznawstwa zobaczyli aktorów starszych i młodych, doświadczonych i stawiających pierwsze kroki, plany żywe, lalkowe, mieszane, trochę klasyki. Na chętnych czekały również warsztaty i pokazy powarsztatowe. Swoje teatralne umiejętności zaprezentowała „Nieformalna grupa Avis” i jej ,,Medium rzeczy pospolitych" z Agnieszką Makowską w roli głównej. Aktorka wcieliła się w niespokojne zabłąkane dusze, które łączy motyw wygnańca. W sesji późniejszej zaprezentowała się „Grupa T- Art.” z ,,Oświadczynami".  „Oświadczyny”  to część tryptyku „Wieczór z Czechowem” drugiej produkcji teatralnej grupy  „T- ART”, działającej przy DK „Rakowiec” w Warszawie. Spektakl przywoływał barwne obyczajowo postacie, portrety rosyjskiej inteligencji końca XIX wieku.  Na zakończenie pierwszego dnia PWT na miłośników kina czekała filmowa gratka. ,,Artysta" to namiętny romans i sentymentalna podróż do złotego okresu kina. Film po mistrzowsku łączy klasyczną, czarno-białą poetykę ze zrozumieniem oczekiwań nowoczesnego widza.

Komplet widzów na spektaklach wskazuje na to, że ten rodzaj sztuki widowiskowej cieszy się żywym zainteresowaniem szerokiego kręgu publiczności, w tym studentów – przyszłych animatorów i menagerów kultur.