?Wiosna Teatralna? studentów kulturoznawstwa

W piątek 19 kwietnia studenci kulturoznawstwa uczestniczyli w przedsięwzięciu kulturalnym pod nazwą ?Płońska Wiosna Teatralna 2013?, zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz działające przy nim grupy teatralne: ?Teatr Sześciu Dębów? i ?Karton?. W zamierzeniu organizatorów spotkania z teatrem przy herbacie miały trafić do widzów w różnym przedziale wiekowym i z różnymi oczekiwaniami. Teatralne wydarzenia w Płońsku łączyły pokolenia. 

Studenci kulturoznawstwa zobaczyli aktorów starszych i młodych, doświadczonych i stawiających pierwsze kroki, plany żywe, lalkowe, mieszane, trochę klasyki. Na chętnych czekały również warsztaty i pokazy powarsztatowe. Swoje teatralne umiejętności zaprezentowała ?Nieformalna grupa Avis? i jej ,,Medium rzeczy pospolitych" z Agnieszką Makowską w roli głównej. Aktorka wcieliła się w niespokojne zabłąkane dusze, które łączy motyw wygnańca. W sesji późniejszej zaprezentowała się ?Grupa T- Art.? z ,,Oświadczynami".  ?Oświadczyny?  to część tryptyku ?Wieczór z Czechowem? drugiej produkcji teatralnej grupy  ?T- ART?, działającej przy DK ?Rakowiec? w Warszawie. Spektakl przywoływał barwne obyczajowo postacie, portrety rosyjskiej inteligencji końca XIX wieku.  Na zakończenie pierwszego dnia PWT na miłośników kina czekała filmowa gratka. ,,Artysta" to namiętny romans i sentymentalna podróż do złotego okresu kina. Film po mistrzowsku łączy klasyczną, czarno-białą poetykę ze zrozumieniem oczekiwań nowoczesnego widza.

Komplet widzów na spektaklach wskazuje na to, że ten rodzaj sztuki widowiskowej cieszy się żywym zainteresowaniem szerokiego kręgu publiczności, w tym studentów ? przyszłych animatorów i menagerów kultur.