Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałowe

„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”

XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”
Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51
20 kwietnia 2013 r.

 

      W dniu 20 kwietnia 2013roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przy ul. Woj. Polskiego 51 odbyła się XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”, organizowana w tym roku przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego.  
Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników reprezentujących głównie środowiska naukowe i medyczne z całego kraju, od Zakopanego po Gdańsk.Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożena Ostrowska, wspólnie z JM Rektorem PWSZ w Ciechanowie Leszkiem Zygnerem.  

Czytaj więcej: „Pielęgniarstwo –...

„Wiosna Teatralna” studentów kulturoznawstwa

W piątek 19 kwietnia studenci kulturoznawstwa uczestniczyli w przedsięwzięciu kulturalnym pod nazwą „Płońska Wiosna Teatralna 2013”, zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku oraz działające przy nim grupy teatralne: „Teatr Sześciu Dębów” i „Karton”. W zamierzeniu organizatorów spotkania z teatrem przy herbacie miały trafić do widzów w różnym przedziale wiekowym i z różnymi oczekiwaniami. Teatralne wydarzenia w Płońsku łączyły pokolenia. 

Czytaj więcej: „Wiosna...

GAMMA 2013

„GAMMA 2013” -  Sukces studenta kulturoznawstwa

gamma

W piątek 19 kwietnia w COEK Studio w Ciechanowie odbyła się III Edycja Przeglądu Wokalnego „GAMMA 2013”. Organizatorem był Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej. W tym roku przewodniczącym jury był znany wszystkim Krzysztof Skiba, lider zespołu BIG CYC. W przeglądzie brało udział łącznie 54 uczestników solistów w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy IV-VI), szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe. Naszą Uczelnię reprezentowało dwoje studentów z I roku kulturoznawstwa: Piotr Wysocki i Angelika Michalska. Jury przyznało Piotrowi Wysockiemu III miejsce. Zastępca Prezydenta Miasta Cezary Chodkowski złożył osobiście gratulacje zwycięzcom i podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w przeglądzie.

Czytaj więcej: GAMMA 2013

wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentki pielęgniarstwa

W dniu 7 grudnia 2012 r. Pani prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie rankingów przedstawionych przez Zespół 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki) podjęła decyzję o przyznaniu 969 stypendiów dla studentów (spośród 4.532 zgłoszonych wniosków). Wnioski oceniane były metodą punktową. Kryterium średniej ocen stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
Wśród wyróżnionych znalazła się Olga Dąbrowska - studentka III roku stacjonarnych studiów licencjackich kierunku PIELĘGNIARSTWO z Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, która otrzymała stypendium za osiągnięcia naukowe.

Czytaj więcej: wybitne...

Czwarty tytuł doktora

To już czwarty tytuł doktora na kierunku pielęgniarstwo

W dniu 12 listopada 2012 roku w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno - Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Bukowskiej, pt. "Samorządy zawodów medycznych w Polsce w latach 1918 -1939".

Promotorem rozprawy była Pani prof. dr hab. Bożena Urbanek, a jednym z recenzentów Pani prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu białostockiego uniwersytetu.

Pani Agnieszka Bukowska - wykładowca kierunku pielęgniarstwo Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich odbyła się 17 grudnia 2012r. w reprezentacyjnej sali Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Czytaj więcej: Czwarty tytuł...

Podkategorie

stopka