Jesteś tutaj: HomeAntyplagiatZasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie do procedury antyplagiatowej

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana korzystając z programu Plagiat.pl

 1. Przed poddaniem pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej student musi uzyskać potwierdzenie od promotora o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną (zob. § 4 Regulaminu antyplagiatowego).
 2. Najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony) student dostarcza do Biblioteki Uczelnianej ostateczną wersję pracy dyplomowej na płycie CD-R lub DVD.
  1. Student składa w bibliotece nośnik elektroniczny, na którym znajduje się praca dyplomowa wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, które stanowią 3 odrębne pliki:
   - tekst pracy dyplomowej (
   plik PDF (zalecany) lub DOC, DOCX, ODT,),
   - załącznik nr 1 do pracy dyplomowej - oświadczenie o samodzielności pisania pracy dyplomowej i zgodę na kontrolę antyplagiatową,
   - załącznik nr 2 do pracy dyplomowej - umowa licencyjna,
   Załączniki nr 1 i nr 2 do pracy dyplomowej nie podlegają ocenie antyplagiatowej.
  2. płytę należy trwale opisać w następujący sposób (zob. § 7 Regulaminu antyplagiatowego):
   - imię i nazwisko studenta,
   - nr albumu,
   - kierunek i rodzaj studiów,
  3. płyta musi zawierać podpis promotora będący potwierdzeniem zgodności wersji papierowej z elektroniczną pracy.
 3. Wymienione w punkcie 2 dokumenty student dostarcza w kopercie formatu A4 identycznie opisanej jak strona tytułowa pracy oraz podaje: imię i nazwisko recenzenta, adresy poczty elektronicznej – swój i promotora pracy, numer telefonu studenta.
 4. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie antyplagiatowym.
 5. O zakończeniu procedury antyplagiatowej student powiadamiany jest drogą elektroniczną.
 6. Po pozytywnym zakończeniu procedury antyplagiatowej student odbiera z Biblioteki za poświadczeniem płytę z pracą oraz złożone oświadczenie (Załącznik Nr 1). Do płyty dołączony zostaje Raport Podobieństwa, który student zobowiązany jest przedstawić promotorowi pracy dyplomowej.
 7. Jeżeli w Raporcie Podobieństwa nastąpiło przekroczenie współczynników, o których mowa w § 10 Regulaminu, student i promotor otrzymują drogą elektroniczną Rozszerzony Raport Podobieństwa oraz odbiera z Biblioteki za poświadczeniem płytę z pracą i złożone oświadczenie (Załącznik Nr 1). Do płyty dołączony zostaje raport podobieństwa, który student zobowiązany jest przedstawić promotorowi pracy dyplomowej.

stopka