You are here: HomeBiuro i Kadra Projektu

Pielęgniarstwo zawód z przyszłością

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Biuro i Kadra Projektu

BIURO PROJEKTU

REALIZATOR PROJEKTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50
pwszciechanow.edu.pl

KADRA PROJEKTU

mgr Małgorzata Zagroba - Koordynator Projektu
WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
ul. Woj. Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 22 13

dr Ewa Wiśniewska - Sekretarz Projektu
WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
ul. Woj. Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 22 13

mgr Katarzyna Wiśniewska - Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji
PWSZ w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50

stopka