Jesteś tutaj: HomeBiuro Karier PARTNERBIURO KARIER „ PARTNER” - „ŚRODKI NA START FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

baner UE

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Dobry start – Akademickie Biuro Karier „PARTNER”  PWSZ  w  Ciechanowie”

Państwowa Wyższa   Szkoła   Zawodowa  w Ciechanowie otrzymała dofinansowanie ze środków UE w  konkursie   realizowanym  przez  Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, dot. wspierania  świadczenia wysokiej jakości usług przez  Akademickie Biura Karier.  W projekcie zakłada się poszerzenie zakresu i polepszenie   jakości   usług świadczonych  przez  Biuro  Karier na rzecz studentów rozpoczynających aktywność   zawodową   na  rynku  pracy,  w  zakresie  poradnictwa   zawodowego  oraz  w zakresie zakładania  własnej  działalności  gospodarczej.

Czytaj całość

BIURO KARIER „ PARTNER” - „ŚRODKI NA START FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

               W ramach zadań przyjętych do realizacji przez Biuro Karier „Partner” PWSZ w Ciechanowie dnia 10 maja 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe „ŚRODKI NA START - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”. Celem spotkania było przedstawienie możliwości otrzymania wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków w ramach Funduszy Europejskich.

              W trakcie spotkania omówione zostały możliwości dofinansowania działalności gospodarczej dla osób, które wybiorą taką formę aktywności zawodowej. Spotkanie przeznaczone było dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bez względu na aktualny status na rynku pracy.

 PROGRAM SPOTKANIA

               * Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym
działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
               * Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy
Europejskich i źródeł krajowych;
               * Fundusze Pożyczkowe jako źródło dofinansowania na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
               * Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich i rola Lokalnych
Grup Działania w rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich;
               * Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jako źródło
dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez rolników.

Było to kolejne spotkanie poruszające temat aktywności zawodowej po ukończeniu studiów. Spotkanie prowadził Pan mgr Andrzej Wodzyński z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

stopka